5 direkte Treffer gefunden für: yollar


39 indirekte Treffer gefunden für: yollar

Deutsch Türkisch
abseits vom Wege yollar dışında
abstreuen {v} [Straße] yollara kum veya tuz serpmek
auf den Straßen herumlungern {v} {ugs.} yollarda avare şekilde dolaşmak
die Wege ebnen {v} yolları düzlemek
eine der Straßen nehmen {v} yollardan birini kullanmak
freundschaftliche Trennung der Wege {sub} {f} yolları dostane ayırma
die Kilometermessung {sub} {f} yolları kilometre ile ölçme
nehmen Sie eine der beiden Straßen! yollardan birini kullanın!
die Straßenbeleuchtung {sub} {f} yolların aydınlatılması
die Straßenreinigung {sub} {f} yolların temizlenmesi
Teern von Straßen {sub} {n} yolların katranlanması
das Viehsalz {sub} {n} yollara buzlanma önleme amacıyla dökülen sanayi tuzu
das Wegerecht {sub} {n} [Rechtswissenschaft] yolların kullanımını düzenleyen yasalar
die Abkürzungswege {sub} {pl} kestirme yollar
die Abwege {sub} {pl} sapa yollar
alle Wege {sub} {pl} tüm yollar
die Autobahnen {sub} {pl} otoyollar
befestigte Straßen {sub} {pl} sağlamlaştırılmış yollar
die Bundesstraßen {sub} {pl} şehirlerarası yollar
diplomatische Kanäle diplomatik yollar
die Fliesenwege {sub} {pl} çinili yollar
die Gassen {sub} {pl} dar yollar
geheime Kanäle {sub} {pl} gizli yollar
die Hauptstraßen {sub} {pl} ana yollar
die Hauptverkehrsstraßen {sub} {pl} anayollar
die Hochalpenstraßen {sub} {pl} Alplerin yüksekliğinde yollar
die Hohlwege {sub} {pl} çukur yollar
klassifizierte Straßen {sub} {pl} kategorilenmiş yollar
krumme Wege {sub} {pl} virajlı yollar
die Kulturwege {sub} {pl} kültürel yollar
die Mautstraßen {sub} {pl} ücretli yollar
die Nebenstraßen {sub} {pl} yan yollar
die Nebenstraßen {sub} {pl} tali yollar
neue Wege {sub} {pl} yeni yollar
die Normalspurstrecken {sub} {pl} normal hatlı yollar
die Rechtsmittel {sub} {pl} [Rechtswissenschaft] hukuki yollar
Rechtsmittel ausschöpfen {v} kanuni yollar
die Schnellstraßen {sub} {pl} hız yollar
die Schnellwege {sub} {pl} hızlı yollar
0.004s