5 direkte Treffer gefunden für: muhakeme


27 indirekte Treffer gefunden für: muhakeme

Deutsch Türkisch
Beinträchtigung des Urteilsvermögens {sub} {f} muhakeme yeteğinin azalması
denken {v} muhakeme etmek
das Denkvermögen {sub} {n} muhakeme kabiliyeti
erwägen {v} muhakeme etmek
erörtern {v} [allgemein] muhakeme etmek
justitiabel {adv} muhakeme edilebilir
die Paralogie {sub} {f} [Med.] muhakeme yeteneğinde bozukluk
die Prozesskosten {sub} {pl} muhakeme giderleri
die Prozesskostenhilfe {sub} {f} muhakeme masrafları için yardım
die Prozessordnung {sub} {f} muhakeme usulleri kanunu
das Rechtsverfahren {sub} {n} [Rechtswissenschaft] muhakeme yöntemi
das Urteil {sub} {n} [Rechtswissenschaft] muhakemenin son kararı
urteilsfähig {adj} muhakeme yetisi bulunan
die Urteilsfähigkeit {sub} {f} muhakeme yetisi
die Urteilskraft {sub} {f} muhakeme gücü
urteilslos {adj} muhakeme gücü bulunmayan
die Urteilsstörung {sub} {f} muhakeme bozukluğu
das Urteilsvermögen {sub} {n} muhakeme gücü
Verfahren wiederaufnehmen {v} muhakemeyi tekrarlamak [yargılamayı tekrarlamak]
Verfahren wiederaufnehmen {v} muhakemenin iadesi
die Verfahrenshindernis {sub} {f} [Rechtswissenschaft] muhakeme engeli
die Verfahrenskosten {sub} {pl} muhakeme masrafları
das Verfahrensrecht {sub} {n} [Rechtswissenschaft] muhakeme hukuku
verhandeln {v} [verhandelte, hat verhandelt] muhakeme etmek
die Vernunft {sub} {f} muhakeme kavrama yeteneği
Wege nach Lösungen suchen {sub} {pl} muhakeme yaparak çözüm yolu aramak
das Wiederaufnahmeverfahren {sub} {n} [Rechtswissenschaft] muhakemenin iadesi muhakemesi
0.001s