3 direkte Treffer gefunden für: yapılan


77 indirekte Treffer gefunden für: yapılan

Deutsch Türkisch
die Abmeldung {sub} {f} yapılan çağrıya gemiyeceğini bildirme
das Arbeitsblatt {sub} {n} yapılan işin sonucunu gösteren hesap özeti
der Arbeitswert {sub} {m} yapılan işin değeri
aufbauen {v} [fig.: strukturieren] yapılandırmak
die Aufbauhilfe {sub} {f} yapılandırma yardımı
die Ausführungsteile {sub} {pl} yapılan parçalar
ausgeführte Messung bestätigen yapılan ölçümü tasdiklemek
ausgeübter Beruf {sub} {m} yapılan meslek
begangene Foul {sub} {n} yapılan faul
Behauptung widerlegen [Rechtswissenschaft] yapılan iddianın aksini belgelemek
das Bergegeld {sub} {n} yapılan kurtarma karşılığı talep edilen ücret
der Bergelohn {sub} {m} yapılan kurtarma karşılığı talep edilen ücret
erbrachte Leistungen yapılan yardımlar
erbrachte Leistungen yapılan ödemeler
erfahrungsgemäß {adv} yapılan tecrübelere göre
geleistete Dienste {sub} {pl} yapılan servisler
geleisteter Dienst {sub} {m} yapılan servis
getätigte Geschäfte {sub} {pl} yapılan ticaretler
getätigter Umsatz {sub} {m} yapılan ciro
kann er seine Taten verantworten? Yapılanların sorumluluğunu üstüne alabiliyormu?
die Konfiguration {sub} {f} yapılandırma
Konfiguration ändern {v} yapılandırmayı değiştirmek
die Konfigurationen {sub} {pl} yapılandırmalar
die Konfigurationsbestimmung {sub} {f} yapılandırma saptaması
die Konfigurationszuordnung {sub} {f} yapılandırmayı sınıflandırma
der Konfigurator {sub} {m} yapılandırıcı
konfigurierbar {adj} yapılandırılabilir
die Konfigurierbarkeit {sub} {f} yapılandırılabilirlik
konfigurieren {v} yapılandırmak
konfigurierend {adj} yapılandıran
konfiguriert {adj} yapılandırılmış
die Konsequenz {sub} {f} yapılan bir eylemin/suçun/davranışın akabindeki sonuç
die Konsequenz {sub} {f} yapılan bir davranışın sonucundaki yaptırım
der Konstruktivismus {sub} {m} yapılandırmacılık
der Konstruktivist {sub} {m} yapılandırıcı
die Leistung {sub} {f} [Arbeit] yapılan
Leistungs- und Entgeldvereinbarung {sub} {f} yapılan ve ücret anlaşması
die Leistungsgrenze {sub} {f} yapılan sınırı
der Leistungskatalog {sub} {m} yapılan veya yapılacak kataloğu
die Leistungskontrolle {sub} {f} yapılan denetimi
der Leistungsnachweis {sub} {m} yapılan kanıtı
die Leistungsvereinbarung {sub} {f} yapılan yada yapılacak anlaşması
die Leistungsvereinbarungen {sub} {pl} yapılan yada yapılacak anlaşmaları
Nachvollziehbarkeit der Kalibrierung {sub} {f} yapılan kalibrasyonun makulluğu
nicht konfiguriert yapılandırılmamış
die Objektsprache {sub} {f} yapılan bir araştırmanın konusu olan dil
Qualität der durchgeführten Prüfung {sub} {f} yapılan incelemenin kalitesi
die Rechenschaft {sub} {f} yapılan hakkında verilen bilgi
die Rechenschaften {sub} {pl} yapılan hakkında verilen bilgiler
Rechnung für geleistete Arbeit {sub} {f} yapılan karşılığı hesap
struktieren {v} yapılandırmak
abgeerntet {adj} hasatı yapılan
die abgetupfte {sub} {f} tampon yapılan
achtmalig {adj} sekiz kere yapılan
amalgamierte malgama yapılan
angegossen [Technik] dökümü yapılan
aquarelliert suluboyayla yapılan
besichtigt keşif yapılan
bestreikt {adj} grev yapılan
durch Großunternehmen praktiziert büyük işletmelerde yapılan
die Erstausführung {sub} {f} ilk yapılan
feierlich {adj} törenle yapılan
das Folteropfer {sub} {n} işkence yapılan
der Gefoulte {sub} {m} faul yapılan
gemobbt {ugs.} psikolojik baskı yapılan
das Geschnetzelte {sub} {n} kuşbaşı etle yapılan
impulsiv {adj} aniden ve düşünülmeden yapılan
kooperativ {adj} ortaklaşa yapılan
der Lizenznachbau {sub} {m} lisansla yapılan
manuell {adj} eile yapılan
manuell {adj} elle yapılan
nachträglich {adj} [später] sonradan yapılan
namentlich {adj} [Abstimmung] adla çağrılarak yapılan
namentlich {adj} ad okunarak yapılan
namentlich {adj} isim isim çağrılarak yapılan
nebenberuflich {adj} ek olarak yapılan
nebenberuflich {adj} ikinci meslek olarak yapılan
0.005s