Keine direkten Treffer gefunden für: kalitesi

Deutsch Türkisch

49 indirekte Treffer gefunden für: kalitesi

Deutsch Türkisch
als minderwertig angesehene Ware {sub} {f} kalitesiz kabul edilen eşya
der Fusel {sub} {m} {ugs.} kalitesiz içki
der Gammel {sub} {m} {ugs.} kalitesiz değersiz eşya
gütesortiertes Bauholz {sub} {n} kalitesine göre tasnif edilmiş inşaat kerestesi
in der Qualität variieren {v} kalitesi değişmek
minderwertig {adj} [gemacht] kalitesiz
die Minderwertigkeit {sub} {f} kalitesizlik
die Minderwertigkeiten {sub} {pl} kalitesizlikler
nicht qualitätsgerechte Produktion kalitesiz imalat
die Pelseide {sub} {f} kalitesi düşük ipek iplik
qualifizieren {v} [qualifizierte, hat qualifiziert] kalitesini arttırmak
die Qualifizierung {sub} {f} kalitesini arttırma
der Ramsch {sub} {m} kalitesiz
das Ramschgeschäft {sub} {n} kalitesiz mal ticareti
der Ramschladen {sub} {m} kalitesiz mal satan dükkân
der Ramschverkauf {sub} {m} kalitesiz mal satışı
der Ramschverkäufer {sub} {m} kalitesiz mal satan
die Spitzenhochschule {sub} {f} kalitesi üstün yüksek okul
das Spitzeninstitut {sub} {n} kalitesi üstün enstitü
die Spitzeninstitution {sub} {f} kalitesi üstün kuruluş
verbesserte Erzeugnisse {sub} {pl} kalitesi artmış ürünler
vergällen {v} [vergällte, hat vergällt] kalitesini bozmak
das Wurstblatt {sub} {n} kalitesiz gazete veya dergi
die Abflussqualität {sub} {f} kanal kalitesi
die Anfangsqualität {sub} {f} başlangıç kalitesi
die Anlieferqualität {sub} {f} teslimat kalitesi
die Arbeitsqualität {sub} {f} kalitesi
die Arbeitsqualität {sub} {f} çalışma kalitesi
die Audioqualität {sub} {f} ses kalitesi
die Ausführungsqualität {sub} {f} tasarım kalitesi
die Auswuchtgüte {sub} {f} denge kalitesi
die Baumwollqualität {sub} {f} pamuk kalitesi
die Baustoffklasse {sub} {f} inşaat malzemesi kalitesi
die Bebilderungsqualität {sub} {f} resimleme kalitesi
die Bestandsgüte {sub} {f} malın kalitesi
die Bestandsgüte {sub} {f} ürün kalitesi
die Betongüte {sub} {f} beton kalitesi
die Betonqualität {sub} {f} beton kalitesi
die Betriebsqualität {sub} {f} faaliyet kalitesi
die Betriebsqualität {sub} {f} işletme kalitesi
die Bezugsqualität {sub} {f} referans kalitesi
die Bildgüte {sub} {f} resim kalitesi
die Bildqualität {sub} {f} resim kalitesi
die Bodenqualität {sub} {f} toprak kalitesi
die Briefqualität {sub} {f} mektup kalitesi
die Datenqualität {sub} {f} veri kalitesi
die Dienstgüte {sub} {f} hizmet kalitesi
die Drahtsorte {sub} {f} tel kalitesi
die Duftqualität {sub} {f} koku kalitesi
0.005s