19 direkte Treffer gefunden für: verfahren


77 indirekte Treffer gefunden für: verfahren

Deutsch Türkisch
verfahren sein {v} {wtl.} [verworren] rel. dolambaçlı
Verfahren aussetzen {v} davayı ertelemek
Verfahren beenden {v} davayı sonlandırmak
Verfahren beschleunigen {v} davayı hızlandırmak
Verfahren eingestellt dava kapatılmıştır
Verfahren einleiten {v} dava açmak
Verfahren einsetzen {v} dava açmak
Verfahren einstellen {sub} {n} dava kapatmak
Verfahren einstellen {sub} {n} davayı tatil etmek
Verfahren im ersten Rechtzug {sub} {n} ilk derece mahkemesindeki yargılama
Verfahren und Abläufe {sub} {pl} prosesler ve aşamalar
Verfahren wegen einer Haftpflicht {sub} {n} yükümlülük davası
verfahren wie bisher şimdiye kadar olduğu gibi hareket etmek
Verfahren wiederaufnehmen {v} muhakemeyi tekrarlamak [yargılamayı tekrarlamak]
Verfahren wiederaufnehmen {v} muhakemenin iadesi
Verfahren zu den Akten legen {v} davayı dosyaya koymak
Verfahren zur Enteignung {v} icra davası
Verfahren, automatisiertes~ {sub} {n} otomatik metot
Verfahren, elektrolytisches- {sub} {n} elektrolitik metot
Verfahren, fortschrittliches- {sub} {n} ilerici metot
Verfahren, manuelles- {sub} {n} el işi metodu
verfahrend [sich ~] yolunu şaşıran
die Verfahrensabschnitte {sub} {pl} [juristisch] dava bölümleri
die Verfahrensabschnitte {sub} {pl} [Produktion] işlem bölümleri
die Verfahrensakte {sub} {f} dava dosyası
die Verfahrensangleichung {sub} {f} yöntem benzeşmesi
die Verfahrensanmeldung {sub} {f} yöntem bildirisi
die Verfahrensanweisung {sub} {f} yöntem talimatı
die Verfahrensanweisungen {sub} {pl} yöntem talimatları
die Verfahrensauswahl {sub} {f} yöntem seçimi
der Verfahrensbeginn {sub} {m} yöntem başlangıcı
der Verfahrensbeschluss {sub} {m} dava kararı
die Verfahrensbestimmung {sub} {f} yöntem belirleme
die Verfahrensbevollmächtigte {sub} {f} [juristisch] dava temsilcisi bayan
die Verfahrensbevollmächtigte {sub} {pl} [juristisch] dava temsilcileri
der Verfahrensbevollmächtigter {sub} {m} [juristisch] dava temsilcisi
das Verfahrensdokument {sub} {n} dava dokümanı
verfahrenseinleitendes Schriftstück {sub} {n} davanın başlangıç sözlerini içeren ön söz
die Verfahrenseinstellung {sub} {f} davayı durdurma
die Verfahrensentscheidung {sub} {f} yöntem kararı
die Verfahrensentwicklung {sub} {f} yöntem geliştirme
die Verfahrenserfordernis {sub} {f} işlem gerekliliği
die Verfahrenserleichterung {sub} {f} yöntem kolaylaştırma
die Verfahrenserneuerung {sub} {f} yöntem yenileme
der Verfahrensfehler {sub} {m} yöntem hatası
die Verfahrensforschung {sub} {f} yöntem araştirması
die Verfahrensfristen {sub} {pl} dava süreleri
der Verfahrensgang {sub} {m} dava sonucu
der Verfahrensgrundsatz {sub} {m} yöntem yasası
die Verfahrenshindernis {sub} {f} yöntem engeli
die Verfahrenshindernis {sub} {f} [Rechtswissenschaft] muhakeme engeli
das Abbauverfahren {sub} {n} [Bergwerk] maden çıkarma tekniği
das Abbauverfahren {sub} {n} [Bergwerk] ocak işletme yöntemi
das Abbauverfahren {sub} {n} ayrıştırma metodu
das Abbildungsverfahren {sub} {n} ekranda görüntüleme metodu
das Abbindeverfahren {sub} {n} düğümlü boyama yöntemi
das Abbruchverfahren {sub} {n} yıkma metodu
das Abbuchungsverfahren {sub} {n} borç kaydı metodu
das Abdichtverfahren {sub} {n} contalama metodu
das Abdruckverfahren {sub} {n} kalıplama metodu
das Abfallkonzentrierungsverfahren {sub} {n} çöp derişme metodu
abfallvermeidendes Verfahren {sub} {n} çöp engelleyici metot
abfallvermeidendes Verfahren {sub} {n} çöp üretmeyen metot
das Abgabeverfahren {sub} {n} sevk yöntemi
das Abgabeverfahren {sub} {n} teslim prosedürü
das Abgabeverfahren {sub} {n} vergi verme usulü
das Abgangsverfahren {sub} {n} çıkış prosedürü
das Abgasprüfverfahren {sub} {n} yanmış gaz test metodu
das Abgasreinigungsverfahren {sub} {n} kullanılmış gaz temizleme metodu
abgekürztes Gerichtsverfahren {sub} {n} kısaltılmış mahkeme duruşması
abgekürztes Kontrollverfahren {sub} {f} kısaltılmış kontrol metodu
abgekürztes Verfahren {sub} {n} kısaltılmış duruşma
abgeschlossenes sequentielles Verfahren {sub} {n} tamamlanmış dizinleme metodu
das Abhilfeverfahren {sub} {n} çare methodu
das Abklatschverfahren {sub} {n} kopyalama metodu
das Ablenkungsverfahren {sub} {n} sapma metodu
das Ablenkverfahren {sub} {n} saptirma metodu
0.006s