11 direkte Treffer gefunden für: Haftpflicht


68 indirekte Treffer gefunden für: Haftpflicht

Deutsch Türkisch
Haftpflicht ausschließen {v} mali sorumluluğu hariç kılmak
Haftpflicht des Arbeitgebers {sub} {f} işverenin sorumluluğu
Haftpflicht des Frachtführers {sub} {f} nakliyecinin mali sorumluluğu
Haftpflicht des Versicherten {sub} {f} sigortalının mali sorumluluğu
Haftpflicht für Fahrlässigkeit {sub} {f} ihmalden dolayı yükümlülük
Haftpflicht für Montagefolgeschäden {sub} {f} montaj sonrası hasarlar için yükümlülük
die Haftpflichtangelegenheiten {sub} {pl} mükellefiyet olayları
der Haftpflichtanspruch {sub} {m} mali sorumluluktan doğan hak
Haftpflichtansprüche, gesetzliche- {sub} {pl} kanuni mükellefiyet talepleri
der Haftpflichtausschluss {sub} {m} mali sorumluluğu hariç kılma
die Haftpflichtbeschränkung {sub} {f} mali sorumluluğu kısıtlama
der Haftpflichtgrundvertrag {sub} {m} temel mükellefiyet mukavelesi
die Haftpflichthöchstgrenze {sub} {f} mükellefiyet en üst sınırı
haftpflichtig {adj} mali sorumlu
haftpflichtig {adj} mesul
der Haftpflichtiger {sub} {m} sorumlu
die Haftpflichtigkeit {sub} {f} sorumluluk
die Haftpflichtklage {sub} {f} sorumluluk davası
die Haftpflichtpolice {sub} {f} mali sorumlulı poliçesi
das Haftpflichtrisiko {sub} {n} mükellefiyet riski
der Haftpflichtschaden {sub} {m} mükellefiyet hasarı
der Haftpflichtschutz {sub} {m} mali sorumluluk güvencesi
Haftpflichtschutz für Auftraggeber {sub} {m} sipariş verenin mali sorumluluk güvencesi
der Haftpflichtumfang {sub} {m} mali sorumluluk kapsamı
der Haftpflichtversicherer {sub} {m} mali sorumluluk sigortacısı
Haftpflichtversichert mali sorumlulı sigortalı
die Haftpflichtversicherung {sub} {f} mali mesuliyet sigortası
die Haftpflichtversicherung {sub} {f} mali sorumluluk sigortası
die Haftpflichtversicherung {sub} {f} mesuliyet sigortası
die Haftpflichtversicherung {sub} {f} mükellefiyet sigortası
die Haftpflichtversicherung {sub} {f} zorunlu kaza sigortası
die Haftpflichtversicherung {sub} {f} zorunlu mali sorumluluk sigortası
die Haftpflichtversicherung {sub} {f} zorunlu trafik kaza sigortası
Haftpflichtversicherung der Fahrzeuge {sub} {f} taşıt mali sorumluluk sigortası
Haftpflichtversicherung des Arbeitgebers {sub} {f} işverenin mali sorumluluk sigortası
Haftpflichtversicherung die freien Berufe serbest meslek sahiple için mali sorumluluk sigortası
Haftpflichtversicherung gegen Veruntreuung {sub} {f} ihtilas sigortası
Haftpflichtversicherung mit Kaskoversicherung {sub} {f} kasko sigortalı mali sorumluluk sigortası
Haftpflichtversicherung, betriebliche~ {sub} {f} genel işletme sigortası
die Haftpflichtversicherungspolice {sub} {f} mali sorumluluk sigortası poliçesi
der Haftpflichtversicherungsvertrag {sub} {m} mali sorumluluk sigortası anlaşması
der Haftpflichtvertrag {sub} {m} mükellefiyet sözleşmesi
die Arbeitgeberhaftpflicht {sub} {f} işveren sorumluluk sigortası
die Arbeitgeberhaftpflicht {sub} {f} işverenin sorumluluğu
die Ärztehaftpflicht {sub} {f} doktor görevi
die Berufshaftpflicht {sub} {f} mesleki yükümlülük
beschränkte Haftpflicht {sub} {f} sınırlı yükümlülük
die Betriebsstättenhaftpflicht {sub} {f} yeri sorumluluk görevi
die Eigentümerhaftpflicht {sub} {f} mülk sahibinin tazminat yükümlülüğü
die Eisenbahnhaftpflicht {sub} {f} demiryolu mesuliyeti
erweiterte Produkthaftpflicht {sub} {f} genişletilmiş ürün sorumluluğu
die Exzesshaftpflicht {sub} {f} taşkınlık mesuliyeti
gesetzliche Haftpflicht {sub} {f} kanuni sorumluluk
die Gewässerschadenhaftpflicht {sub} {f} sulakların kirlilik sorumluluğu
die Grundbesitzerhaftpflicht {sub} {f} arazi sahibi sorumluluğu
die Grundstückeigentümerhaftpflicht {sub} {f} arsa sahibinin yükümlülüğü
die Kollisionshaftpflicht {sub} {f} çarpışma hasarını karşılama yükümlülüğü
die Kraftfahrzeughaftpflicht {sub} {f} motorlu araçta mali sorumluluk zorunluğu
die Mieterhaftpflicht {sub} {f} kiracının maddi sorumluluğu
mittelbare Haftpflicht {sub} {f} dolaylı mali mesuliyet
die Planungshaftpflicht {sub} {f} planlama mesuliyeti
die Planungshaftpflicht {sub} {f} planlama sorumluluğu
die Planungshaftpflicht {sub} {f} planlama yükümlülüğü
die Schiffseigentümerhaftpflicht {sub} {f} gemi hasar sigortası
solidarische Haftpflicht dayanışmalı mali sorumluluk
die Umwelthaftpflicht {sub} {f} çevre mesuliyeti
die Umwelthaftpflicht {sub} {f} çevre sorumluluğu
die Unfallhaftpflicht {sub} {f} kaza mali sorumluluk sigortası
0.014s