Keine direkten Treffer gefunden für: görevi

Deutsch Türkisch

77 indirekte Treffer gefunden für: görevi

Deutsch Türkisch
abgeleistet görevini yerine getirmiş
ableistend {adj} görevini tamamlayan
ableistend {adj} görevini yerine getiren
ablösen {v} [Kollegen: löste ab, hat abgelöst] görevini devralmak
abmustern {v} [musterte ab, hat abgemustert] görevini terk etmek
als Amtsvergehen verfolgbar görevini kötüye kullanma olarak takip edilebilir
amtierend {adj} görevi başındaki
amtierender Bürgermeister görevi başındaki Belediye Başkanı
der Amtsmissbrauch {sub} {m} görevi kötüye kullanma
die Amtsnachfolge {sub} {f} görevi devralma
der Amtsnachfolger {sub} {m} görevi devralan
die Amtsnachfolgerin {sub} {f} [weiblich] görevi devralan
Aufgabe bearbeiten {sub} {f} görevi ifa etmek
die Aufgabenerfüllung {sub} {f} görevi yerine getirme
die Aufgabenklärung {sub} {f} görevi açıklama
die Auftragsausführung {sub} {f} görevi ifa etmek
die Auftragsausführung {sub} {f} görevi yerine getirmek
die Auftragserfüllung {sub} {f} görevi yerine getirme
Ausführung einer Aufgabe {sub} {f} görevin yapılması
ausscheidendes Mitglied görevinden ayrılan üye
den Auftrag erfüllen görevi yerine getirmek
den Posten übernehmen görevi üstlenmek
der Aufgabe gewachsen sein görevini yerine getirmek
der Aufgabe nicht gewachsen sein görevini yerine getirememek
die Pflicht übergeben görevi devretmek
Dienst beenden görevi bitirmek
die Dienstenthebung {sub} {f} görevinden el çektirme
diensthabender Polizist {sub} {m} görevi başındaki polis
diensthabender Wächter {sub} {m} görevi başındaki bekçi
Dienstschluss haben görevi bitirmiş olmak
das Dienstvergehen {sub} {n} görevini kötüye kullanma suçu
diese Aufgabe übernimmt ... görevi …üstleniyor
einer Aufgabe gewachsen sein görevi gereğince yerine getirmeğe muktedir olmak
einer Aufgabe nicht gewachsen sein görevi gereğince yerine getirmeğe muktedir olmamak
eines Amtes entsetzen {v} görevi askıya almak
er wurde zur Aufgabe gezwungen görevine mecbur bırakılmıştı
Erfüllung der Pflicht {sub} {f} görevi yerine getirme
Erledigung der Aufgabe {sub} {f} görevi bitirme
das Ermessen {sub} {n} [pflichtgrmäßes] görevi gereği takdir etme
das Funktionieren {sub} {n} görevini yerine getirme
funktionieren {v} görevini yapmak
funktionieren {v} görevini yerine getirmek
Herausforderung annehmen {v} görevi üstlenmek
Herausforderung erfüllen {v} görevi yerine getirmek
Herausforderungen gewachsen [er, sie, es~] görevi yerine getirmeğe muktedir
in Ausübung seiner Pflichten görevi başında
in Ausübung seines Dienstes görevinde
Leiste deinen Teil! görevini yap!
meine Aufgabe ist die Produktgestaltung görevim ürün tasarımı yapmak
meine Pflicht {sub} {f} görevim
nachkommen {v} [seiner Pflicht] görevini yerine getirmek
Ablieferungspflicht von Nahrungsmitteln {sub} {f} yiyecek maddelerinin teslim görevi
die Abnahmeverpflichtung {sub} {f} alım görevi
der Abschichtungsauftrag {sub} {m} ayırma görevi
der Abstimmauftrag {sub} {m} akort görevi
der Abwehrdienst {sub} {m} savunma görevi
der Abänderungsauftrag {sub} {m} değiştirme görevi
der Administrationsauftrag {sub} {m} yönetim görevi
aktive Wahrnehmungsaufgabe {sub} {f} aktif algılama görevi
die Aktivierungspflicht {sub} {f} aktivite görevi
allgemeine Wehrpflicht {sub} {f} genel askerlik görevi
die Anmeldepflicht {sub} {f} bildirme görevi
die Anzeigepflicht {sub} {f} haber verme görevi
die Arbeitsaufgabe {sub} {f} [Auftrag] görevi
die Arbeitsentgeltpflicht {sub} {f} bedeli ödeme görevi
die Arbeitsentgeltpflicht {sub} {f} çalışma bedelini ödeme görevi
das Arbeitspensum {sub} {n} görevi
die Arbeitsstudienaufgabe {sub} {f} çalışma etüdleri görevi
die Arbeitsstudienaufgabe {sub} {f} çalışma eğitimleri görevi
die Archivierungspflicht {sub} {f} arşivleme görevi
der Auffüllauftrag {sub} {m} doldurma görevi
die Aufsichtspflicht {sub} {f} teftiş görevi
der Aufstellungsauftrag {sub} {m} kurma görevi
die Auftragsbestätigungspflicht {sub} {f} sipariş onay görevi
das Auftragsgeschäft {sub} {n} sipariş görevi
die Ausgleichsaufgabe {sub} {f} takas görevi
die Ausgleichspflicht {sub} {f} dengeleme görevi
0.004s