8 direkte Treffer gefunden für: dini


77 indirekte Treffer gefunden für: dini

Deutsch Türkisch
Abspaltung von der Religion {sub} {f} dinin bölünmesi
abtrünnig {adj} dininden dönen
die Achslasten {sub} {pl} dinil yükleri
auf mein Wort [Religion] dinim hakkı için
auf rituelle Art dini şekilde
das Aufnahmeritual {sub} {n} dini topluluklarda kardeşlik taahhüdü
aus religiöser Überzeugung dini inanç sebebiyle
bekehrbar von seiner Religion {adj} dininden döndürülebilir
das Glaubensbekenntnis ablegen dini gereği yerine getirmek
das Glaubensbekenntnis ablegen dini inancını açıklamak
die diniere {sub} {f} [ich~] akşam yemeği yiyorum
dinieren {v} [ich dinierte, ich habe diniert] yemek yemek
dinierend {adj} yemek yiyen
diniert [er, sie, es~] akşam yemeği yiyor
dinierte [er, sie, es~] akşam yemeği yemişti
das Dinitroglyserin {sub} {n} dinitrogliserin
die Dinitrolselluloze {sub} {f} kollodyum
das Dinitrophenol {sub} {n} [Chemie] dinitrofenol
das Dinitrotoluol {sub} {n} dinitrotoluol
einhalten {v} [Religion] dini kurallara uymak
einweihen {v} [Religion] dini törenle takdis etmek
engagierte Literatur {sub} {f} [Literatur, die ein politisches, soziales, religiöses oder ideologisches Engagement erkennen lässt] dini, politik, sosyal, idelojik konuları işleyen literatür
das Erbauungsbuch {sub} {n} [Religion] dini kitap
es schwindet diniyor
freie Religionsausübung {sub} {f} dini hür yaşama
fromm {adj} dini bütün
die Frömmigkeit {sub} {f} dini bütünlük
geistliche Musik {sub} {f} dini muzik
geistlicher Ritterorden {sub} {m} dini şövalyeler tarikatı
geistliches Konzert {sub} {n} dini konser
geistliches Oberhaupt [Religion] dini lider
das Glaubensbekenntnis {sub} {n} [christlich] dini dogmaların özeti
das Glaubensbekenntnis {sub} {n} [Religion] dini gereksinim
Glaubensbekenntnis ablegen {v} [Religion] dini gereği yerine getirmek
Glaubensbekenntnis ablegen {v} [Religion] dini inancını açıklamak
die Glaubensgemeinschaft {sub} {f} [Religion] dini cemaat
der Glaubenszwang {sub} {m} dini inançlara karşı baskı yapma
der Gnostizismus {sub} {m} dini akımların tümü
der Gottesdienst {sub} {m} [Religion] dini ayin
der Gottesstaat {sub} {m} dini kanunlarla yönetilen ülke
göttliche Berufung {sub} {f} dini atama
göttliches Recht {sub} {n} [Religion] dini hukuk
Heilige Messe feiern {v} dini ayin kutlamak
die Irreligiosität {sub} {f} [Religion] dini inancı olmama
kanonisch {adj} dini esaslara göre
die Kirchengemeinde {sub} {f} [Religion] dini cemaat
die Kirchenmusik {sub} {f} [Religion] dini müzik
kirchliche Feiertage [Religion] dini bayram günleri
kirchliche Prozession {sub} {f} dini tören
kirchliche Trauung {sub} {f} [Religion] dini nikâh
die Konfession {sub} {f} [Religion] dini inanç
die Arbeitsfrau {sub} {f} kadını
areligiös gayri dini
die Baby-Nutte {sub} {f} [vulg.] küçük yaştaki sokak kadını
die Babynutte {sub} {f} [vulg.] küçük yaştaki sokak kadını
die Barschlampe {sub} {f} [vulg.: im Nachtlokal] bar kadını
die Berberfrau {sub} {f} Berber kadını
der Brahmanismus {sub} {m} Brahman dini
der Brahmanismus {sub} {m} hindu dini
der Christenglaube {sub} {m} Hristiyanlık dini
das Christentum {sub} {n} Hristiyanlık dini
christliche Religion [Religion] Hristiyanlık dini
christliche Religion Hristiyanlık dini
Dame vom Gewerbe {sub} {f} [ugs.: Prostituierte] genelev kadını
Dame von heute {v} devirin kadını
Dame von Welt {sub} {f} dünya kadını
dich selbst senin kendini
die Frau von heute devirin kadını
eine häusliche Frau becerikli bir ev kadını
elegante Prostituierte {sub} {f} süslü sokak kadını
das Erdhörnchen {sub} {n} toprakta yasayan gelincik kadını
erste Frau des Hauses {sub} {f} evin birinci kadını
Frau von heute {sub} {f} devirin kadını
das Freudenmädchen {sub} {n} hayat kadını
die Frisierkommode {sub} {f} berber kumidini
die Gastwissenschaftlerin {sub} {f} [weiblich] misafir bilim kadını
die Geheimprostituierte {sub} {f} [österr.] gizli sokak kadını
0.004s