1 direkte Treffer gefunden für: bilgisayarla

Deutsch Türkisch
der computertomograph {sub} {m} bilgisayarla

39 indirekte Treffer gefunden für: bilgisayarla

Deutsch Türkisch
Anlagenverwaltung per Computer {sub} {f} bilgisayarla tesisat idaresi
Arbeitsplatz für CAD {sub} {m} bilgisayarla tasarım terminali
auf Computer umstellen {v} bilgisayarla işleme sokmak
die Computer {sub} {pl} bilgisayarlar
computeranimiert {adj} bilgisayarla animasyon edilmiş
computerberechnet {adj} bilgisayarla hesaplanmış
computergesteuert {adj} bilgisayarla yönetilen
computergesteuert {adj} bilgisayarla çalışan
die Computerheimarbeit {sub} {f} bilgisayarla ev işi
computerisieren {v} bilgisayarla donatmak
computerisieren {v} bilgisayarla işlemlemek
computerisieren {v} bilgisayarlandırmak
computerisieren {v} bilgisayarlaştırmak
computerisierend {adj} bilgisayarla işlemleyen
computerisierte Fabrik {sub} {f} bilgisayarla donatılmış firma
computerisierte Systeme {sub} {pl} bilgisayarla idareli sistemler
computerisiertes Wörterbuch {sub} {n} bilgisayarla sözlük
die Computerisierung {sub} {f} bilgisayarla donatma
die Computerisierung {sub} {f} bilgisayarla işleme
die Computerisierung {sub} {f} bilgisayarla işletme
die Computerisierung {sub} {f} bilgisayarlandırma
die Computerisierung {sub} {f} bilgisayarlaştırma
computerlesbar {adj} bilgisayarla okunabilir
der Computerschach {sub} {m} bilgisayarla satraç
die Computersimulation {sub} {f} bilgisayarla deneme
durch Computer verbunden bilgisayarla bağlı
Einsatz von Rechnern {sub} {m} bilgisayarların (esk. hesap makinelerinin) kullanımı
Entwerfen, computerunterstütztes- {sub} {n} bilgisayarla tarasım
das Internet {sub} {n} bilgisayarla data aktarımı ve komünikasyon kurmayı sağlayan
das Kryotron {sub} {n} [Schaltelement (in Computern)] bilgisayarlada şalter elemanı
der Layer {sub} {m} [CAD] bilgisayarla çizimde bir yüzey
Lernen mit Computer {sub} {n} bilgisayarla öğrenme
maschinengestützte Übersetzung {sub} {f} bilgisayarla yapılmış tercüme
die Ping {sub} {f} [Computer] bilgisayarlarda ping atma [ping atarak bağlantısını görebilirsiniz]
pingen {v} [Computer] bilgisayarlarda ping atmak
die Rechner {sub} {pl} [Computer] bilgisayarlar
Telefonieren mit dem Computer bilgisayarla telefonlaşma
vernetzen {v} [vernetzte, hat vernetzt] bilgisayarlar arasında bağlantı kurmak
die Vernetzung {sub} {f} bilgisayarlar arasında bağlantı
0.003s