16 direkte Treffer gefunden für: bağımlı


77 indirekte Treffer gefunden für: bağımlı

Deutsch Türkisch
abhängen {v} [hing ab, hat abgehangen] bağımlı olmak
abhängig Beschäftiger {sub} {m} bağımlı işçi
abhängig Beschäftiger {sub} {m} bağımlı çalışan
abhängig Beschäftigte {sub} {pl} bağımlı çalışanlar
abhängig beschäftigte Person {sub} {f} bağımlı çalışan kişi
abhängig machend {adj} bağımlı yapan
die Abhängige {sub} {pl} bağımlılar
abhängige Aufgabe {sub} {f} bağımlı vazife
abhängige Beschäftigte {sub} {f} bağımlı eleman
abhängige Beschäftigte {sub} {pl} bağımlı elemanlar
abhängige Beschäftigung bağımlı çalıştırma
abhängige Beschäftigung {sub} {f} bağımlı
abhängige Beschäftigung {sub} {f} bağımlı çalışma
abhängige Bestände {sub} {pl} bağımlı stoklar
abhängige Bevölkerung {sub} {f} bağımlı nüfus
abhängige Beziehung {sub} {f} bağımlı ilişki
abhängige Daten {sub} {pl} bağımlı veriler
abhängige Erwerbspersonen {sub} {pl} bağımlı elemanlar
abhängige Erwerbspersonen {sub} {pl} bağımlı işçiler
abhängige Facette {sub} {f} bağımlı yüzey
abhängige Gebühr {sub} {f} bağımlı harç
Abhängige Gesellschaft {sub} {f} bağımlı şirket
abhängige Kosten {sub} {pl} bağımlı masraflar
abhängige Loeschwasserversorgung {sub} {f} bağımlı yangın suyu temini
abhängige Nebensätze {sub} {pl} bağımlı yan cümleler
abhängige Persönlichkeitsstörung {sub} {f} bağımlı şahsiyet bozukluğu
abhängige Pesonlichkeit {sub} {f} bağımlı kişilik
abhängige Regelung {sub} {f} bağımlı ayarlama
abhängige Regelung {sub} {f} bağımlı düzenleme
abhängige Station {sub} {f} bağımlı istasyon
abhängige Stichproben {sub} {pl} bağımlı denekler
abhängige Tabelle {sub} {f} bağımlı çizelge
abhängige Unternehmen {sub} {pl} bağımlı müesseseler
abhängige Variable {sub} {f} bağımlı değişken
abhängige Verriegelung {sub} {f} bağımlı sürgüleme
abhängige Veränderliche {sub} {f} bağımlı değişken
der Abhängiger {sub} {m} bağımlı bay
abhängiger Auftragnehmer {sub} {m} bağımlı mütahit
abhängiger Betrieb {sub} {m} bağımlı işletim
abhängiger Betrieb {sub} {m} bağımlı işletme
abhängiger Computer {sub} {m} bağımlı bilgisayar
abhängiger Datensatz {sub} {m} bağımlı kayıt
abhängiger Gewinn {sub} {m} bağımlı kazanç
abhängiger Gewinn {sub} {m} bağımlı kâr
Abhängiger Grenzwert {sub} {m} bağımlı değer
abhängiger Handantrieb {sub} {m} bağımlı elle çalıştırma
abhängiger Patentanspruch {sub} {m} bağımlı patent hakkı
abhängiger Programmteil {sub} {m} bağımlı izlence bölümü
abhängiger Programmteil {sub} {m} bağımlı program bölümü
abhängiger Rechner {sub} {m} bağımlı bilgisayar
abhängiger Satz {sub} {m} [Grammatik] bağımlı cümle
Alkohol abhängig {adj} alkole bağımlı
alkoholabhängig {adj} alkol bağımlı
aufgabenabhängig {adj} göreve bağımlı
aufgabenabhängig {adj} işleve bağımlı
außenluftunabhängig {adj} dış ısı ile bağımlı
benutzerabhängig {adj} kullanıcıya bağımlı
börsengängig {adj} borsaya bağımlı
computerabhängig {adj} bilgisayara bağımlı
datenabhängig {adj} veriye bağımlı
drogenabhängig {adj} ilaca bağımlı
drogenabhängig {adj} uyuşturucuya bağımlı
ein Abhängiger bir bağımlı
ein Süchtiger bir bağimlı
farbverbindlich {adj} renge bağımlı
funktional abhängig {adj} işlevsel bağımlı
geräteabhängig {adj} aygıta bağımlı
die Importabhängigkeit {sub} {f} ithalata bağımlı
in jemandes Abhängigkeit birine bağımlı
insulinabhängig {adj} insüline bağımlı
interdependent {adj} birbirine bağımlı
internetsüchtig {adj} internete bağımlı
kaffeeabhängig {adj} kahveye bağımlı
kaffeesüchtig {adj} kahveye bağımlı
kokainabhängig {adj} kokaine bağımlı
leibeigen [Adj. - in Leibeigenschaft befindlich, unfrei] başkasına ait, bağımlı
letztlich abhängen von sonuç olarak …e,…a bağımlı
0.005s