6 direkte Treffer gefunden für: Orden


77 indirekte Treffer gefunden für: Orden

Deutsch Türkisch
das Ordensband {sub} {n} [Zoologie] bir tür kelebek
das Ordensband {sub} {n} madalya kurdelesi
das Ordensband {sub} {n} madalya şeridi
der Ordensbruder {sub} {m} keşis
der Ordensbruder {sub} {m} papaz
der Ordensbruder {sub} {m} rahip
der Ordensbruder {sub} {m} tarikat mensubu
der Ordensbruder {sub} {m} tarikat üyesi
die Ordensburg {sub} {f} tarikat şatosu
die Ordensfrau {sub} {f} bir tarikata mensup kadın
die Ordensfrau {sub} {f} kadın tarikat üyesi
die Ordensfrau {sub} {f} rahibe
die Ordensgemeinschaft {sub} {f} [Gesamtheit der Mitglieder eines Ordens] tarikat mensupları
die Ordenskette {sub} {f} tarikat zinciri
das Ordenskleid {sub} {n} tarikat giyimi
die Ordensleute {sub} {pl} tarikata mensup kişiler
der Ordensmeister {sub} {m} tarikat başı
der Ordensmeister {sub} {m} tarikat lideri
der Ordensname {sub} {m} tarikat ismi
die Ordensregel {sub} {f} tarikat kuralları
die Ordensregel {sub} {f} tarikata ait yaşam kuralları
der Ordensritter {sub} {m} Ortaçağda hayır kuruluşları ve dini grupların güvenliği için çalışan süvariler
der Ordensschild {sub} {m} tarikat tabelası
die Ordensschwester {sub} {f} bir tarikata mensup kadın
die Ordensschwester {sub} {f} kadın tarikat üyesi
die Ordensschwester {sub} {f} rahibe
die Ordensschwestern {sub} {pl} rahibeler
die Ordenstracht {sub} {f} rahibe giyimi
der Ordensträger {sub} {m} madalya sahibi
die Ordensverleihung {sub} {f} madalya takma töreni
der Ordensvetter {sub} {m} tarikat mensubu
der Ordensvetter {sub} {m} tarikat üyesi
ordentlich {adj} [anständig] namuslu
ordentlich {adj} [beachtlich] hatırı sayılır
ordentlich {adj} [geordnet] düzenli
ordentlich {adj} [geordnet] düzgün
ordentlich {adj} [ordnungsliebend] düzenli
ordentlich {adj} [ordnungsliebend] tertipli
ordentlich {adj} adam gibi
ordentlich {adj} adamakıllı
ordentlich {adj} adamcasına
ordentlich {adj} adeta
ordentlich {adj} adi
ordentlich {adj} akıllı
ordentlich {adj} ayıpsız
ordentlich {adj} cidden
ordentlich {adj} derli toplu
ordentlich {adj} dikkatli
ordentlich {adj} dört dörtlük
ordentlich {adj} doğru dürüst
ordentlich {adj} enikonu
abgewischt worden silinmiş olmak
der Adlerorden {sub} {m} Prusya kral nişanı
die Anklagebehörden {sub} {pl} [Rechtswissenschaft] iddia makamları
die Aufsichtsbehörden {sub} {pl} denetim makamları
die Aufsichtsbehörden {sub} {pl} teftiş makamları
die Aufsichtsbehörden {sub} {pl} tetkik merciileri
aus dem Norden kuzeyden
aus dem Projekt ist nichts geworden proje sonuçlandırılamadı
die Behörden {sub} {pl} resmi daireler
die Behörden {sub} {pl} resmi makamlar
der Benediktinerorden {sub} {m} Benedikten tarikatı
der Bettelorden {sub} {m} dilenci rahipler tarikatı
der Bettelorden {sub} {m} dilenen tarikat
bis jetzt ist nichts getan worden şimdiye kadar hiçbir şey yapılmadı
die Börsenbehörden {sub} {pl} borsa makamları
Darüber war heftig diskutiert worden bunun üzerine hararetli şekilde tartışıldı
das Zimmer liegt nach Norden oda kuzeye bakıyor
der Antrag ist mit 13 Stimmen gegen 9 angenommen worden dilekçe 9 a karşı 13 oyla kabul edildi
der Fehler ist behoben worden hata düzeltildi
der hohe Norden kuzey
der Wettbewerb ist härter geworden rekabet sertleşti
der Derwischorden {sub} {m} tarikat
Deutscher Orden {sub} {m} Alman madalyası
der Deutschritterorden {sub} {m} Alman şövalyeler tarikatı
dick geworden şişmanladı
die Milch ist sauer geworden süt ekşimiş
0.005s