5 direkte Treffer gefunden für: Backe


77 indirekte Treffer gefunden für: Backe

Deutsch Türkisch
Backe des Schraubstocks mengene çenesi
Backe eines Schraubstocks {sub} {f} mengene çenesi
die Backeinrichtung {sub} {f} fırında pişirme düzeni
die Backen {sub} {pl} [Schraubstock] tesviyeci mengenesi çeneleri
backen {v} [Auto] segman
backen {v} [backte (buk), gebacken] kızarmak
backen {v} [backte, hat gebackt] fırında yapmak
backen {v} [backte, hat gebackt] kızartmak
backen {v} [backte, hat gebackt] pişirme
backen {v} [backte, hat gebackt] pişmek
backen {v} [backte, hat gebackt] yapışmak
backen {v} [bäckt oder backt, backte, gebacken] fırında pişirmek
backen {v} [bäckt oder backt, backte, gebacken] pişirmek
backen in Öl {v} yağda pişirmek
der Backenantrieb {sub} {m} çene tahriki
der Backenbart {sub} {m} erkek yüzündeki favori
der Backenbart {sub} {m} favori
die Backenbefestigung {sub} {f} çene tutucu
die Backenbefestigungsschraube {sub} {f} çene tutturma vidası
die Backenbewegung {sub} {f} çene hareketi
der Backenbrecher {sub} {m} konkasör
der Backenbrecher {sub} {m} kırma makinesi
der Backenbrecher {sub} {m} merdaneli kırıcı
die Backenbreite {sub} {f} [Schraubstock] çene genişliği
die Backenbremse {sub} {f} [Fahrrad] pabuçlu fren
die Backenbremse {sub} {f} pabuçlu fren
die Backenbremse {sub} {f} patenli fren
die Backenbremse {sub} {f} çeneli fren
das Backenbremsfutter {sub} {n} pabuçlu fren balatası
die Backenbremstrommel {sub} {f} pabuçlu fren tamburu
die Backenbärte {sub} {pl} yüz sakalları
backenbärtig {adj} yüzü sakallı
backend {adj} pişiren
backend {adj} pişirerek
backende Kohle {sub} {f} pişirme kömürü
die Backeneinzelverstellung {sub} {f} [Drehfutter] çeneleri teker teker yerinden oynatma
das Backenfutter {sub} {n} [Dreibackenfutter] çeneli ayna
das Backenfutter {sub} {n} [Dreibackenfutter] çeneli mengene
die Backenführung {sub} {f} çene kılavuzu
der Backenhub {sub} {m} [Spannmittel] çene oynama aralığı
der Backenhub {sub} {m} çene kursu
die Backenhöhe {sub} {f} çene yüksekliği
die Backenklee {sub} {f} zehirli yonca
der Backenknochen {sub} {m} elmacık kemiği
der Backenkreiselbrecher {sub} {m} döner çeneli kırıcı
die Backenkupplung {sub} {f} çeneli kavrama
der Backenmuskel {sub} {m} yanak kası
die Backenschiene {sub} {f} çene rayı
das Backenschnellwechsel-System {sub} {n} [Drehfutter, Schraubstöcke] hızlı çene değiştirme sistemi
das Backenschnellwechselsystem {sub} {n} [Drehfutter, Schraubstöcke] hızlı çene değiştirme sistemi
das Backenspiel {sub} {n} çene boşluğu
die Ablaufbacke {sub} {f} fren pabucu
die Arschbacke {sub} {f} [vulg.] göt kaynağı
die Arschbacke {sub} {f} [vulg.] popo kaynağı
die Aufsatzbacke {sub} {f} [Drehfutter] çene
die Aufsatzbacke {sub} {f} [Schraubstock] koyma ek çene
die Aufsetzbacke {sub} {f} üzerine takma çene
bewegliche Backe {sub} {f} hareketli kıskaç
bewegliche Backe {sub} {f} çene
bewegliche Bremsbacke {sub} {f} hareketli fren takozu
die Biegebacke {sub} {f} katlama kıskacı
die Brechbacke {sub} {f} ezme çenesi
die Bremsbacke {sub} {f} fren balatası pabucu
die Bremsbacke {sub} {f} fren pabucu
die Bremsbacke {sub} {f} fren pabuçları
die Bremsbacke {sub} {f} fren takozu
dicke Backe tombul yanak
die Doppelbacke {sub} {f} çift çeneli
die Drehbacke {sub} {f} döner radyofar
die Drehbacke {sub} {f} torna çenesi
die Dumpfbacke {sub} {f} {ugs.} [törichter, einfältiger Mensch] ahmak kişi
die Einsatzbacke {sub} {f} değiştirilebilir lokma
die Einsatzbacke {sub} {f} çene
die Einspannbacke {sub} {f} bağlama çenesi
die Festbacke {sub} {f} sabit çene
feste Backe {sub} {f} [bei den Drehmaschinen] sabit çene
die Fliehkraftbacke {sub} {f} savurma takoz
0.005s