9 direkte Treffer gefunden für: Hersteller


77 indirekte Treffer gefunden für: Hersteller

Deutsch Türkisch
Hersteller eines Originalsystems {sub} {m} orijinal sistem imalatçısı
Hersteller im Gesundheitswesen {sub} {n} sağlık sisteminde imalatçı
Hersteller von Augenprothesen {sub} {m} göz protezleri imalatçısı
Hersteller von Fahrrädern {sub} {m} bisiklet imalatçısı
Hersteller von Fensterelementen {sub} {m} pencere elemanları imalatçısı
Hersteller von Fremdfabrikaten {sub} {m} taşeron imalatçı
Hersteller von Großrechnern {sub} {m} büyük bilgisayar imalatçısı
Hersteller von Gültigkeitsprüfgeräten {sub} {m} geçerlilik kontrol aletleri imalatçısı
Hersteller von Kämmen {sub} {m} tarak imalatçısı
Hersteller von Rüstungsgütern {sub} {m} silah imalatçısı
Hersteller von Süßwaren {sub} {m} şekerleme imalatçısı
Hersteller von Wolldecken {sub} {m} yün battaniye imalatçısı
die Herstellerangabe {sub} {f} imalatçı bilgilendirmesi
die Herstellerangaben {sub} {pl} imalatçı verileri
die Herstellerbescheinigung {sub} {f} imalatçı belgesi
der Herstellerbetrieb {sub} {m} imalatçı işletme
die Herstellerdosierempfehlung {sub} {f} imalatçı dozlama tavsiyesi
die Herstellererklärung {sub} {f} imalatçı açıklaması
die Herstellerfirma {sub} {f} fabrika
die Herstellerfirma {sub} {f} imalatçı firma
die Herstellerfirma {sub} {f} üretici firma
die Herstellergarantie {sub} {f} üretici garantisi
die Herstellergewährleistung {sub} {f} imalatçı garantisi
die Herstellerhaftpflichtversicherung {sub} {f} imalatçı yükümlülük sigortası
die Herstellerhaftung {sub} {f} imalatçı yükümlülüğü
die Herstellerhaftung {sub} {f} üretici sorumluluğu
die Herstellerin {sub} {f} [weiblich] fabrikatör bayan
die Herstellerin {sub} {f} [weiblich] imalatçı bayan
die Herstellerin {sub} {f} [weiblich] yapımcı bayan
die Herstellerin {sub} {f} [weiblich] üretici bayan
die Herstellerkennung {sub} {f} üretici tanıma
das Herstellerland {sub} {n} üretilen ülke
die Herstellermarke {sub} {f} imalatçı markası
der Herstellername {sub} {m} üretici adı
der Herstellerpreis {sub} {m} üretici fiyatı
Herstellerpreis und Abgabepreis {sub} {m} üretici fiyatı ve satış fiyatı
die Herstellerpreisempfehlung {sub} {f} üretici fiyat tavsiyesi
das Herstellerprogramm {sub} {n} üretici programı
die Herstellerprüfung {sub} {f} üretici testi
die Herstellerrichtlinien {sub} {pl} üretici ilkeleri
das Herstellerrisiko {sub} {n} üretici riski
das Herstellerschildchen {sub} {n} üretici tabelası
herstellerspezifisch {adj} üretici ile ilgili
die Herstellerteilenummer {sub} {f} üretici parça numarası
herstellerunabhängig {adj} üreticiden bağımsız
die Herstellerunabhängigkeit {sub} {f} üretici bağımsızlığı
das Herstellerverzeichnis {sub} {n} üretici listesi
die Herstellerwerbung {sub} {f} üretici reklamı
das Herstellerwerk {sub} {n} üretici tesisi
das Herstellerzeichen {sub} {n} ticari marka
das Herstellerzeichen {sub} {n} üretici işareti
der Alleinhersteller {sub} {m} yalnız üreten
der Arzneimittelhersteller {sub} {m} ilaç imalatçısı
der Arzneimittelhersteller {sub} {m} ilaç üreticisi
die Arzneimittelhersteller {sub} {pl} ilaç imalatçıları
die Arzneimittelhersteller {sub} {pl} ilaç üreticileri
der Autohersteller {sub} {m} otomobil üretici
der Automobilhersteller {sub} {m} otomobil yapımcı üreticisi
Autos aller Hersteller {sub} {pl} tüm otomobil çeşitleri
der Baumaterialhersteller {sub} {m} yapı malzemeleri üreten
der Besteckhersteller {sub} {m} çatal bıçak imâlatçısı
bewährtes System mehrerer Hersteller {sub} {m} çeşitli imalatçıların denenmiş sistemi
der Büromöbelhersteller {sub} {m} büro mobilyası imâlatçısı
der Chiphersteller {sub} {m} elektronik eleman üreticisi
der Chiphersteller {sub} {m} çip üreticisi
der Computerhersteller {sub} {m} bilgisayar imalcisi
der Computerhersteller {sub} {m} bilgisayar üreticisi
der Dentalhersteller {sub} {m} dişle ilgili malzeme üretici
die meisten Hersteller {sub} {pl} imalatçıların çoğu
der Dörrhersteller {sub} {m} kurutulmuş meyve imalcisi
der Düngemittelhersteller {sub} {m} gübre üreticisi
einige der größten Hersteller en büyük imalatçıların birkaçı
Europaische Vereinigung der Computer Hersteller {sub} {f} Avrupa bilgisayar üreticileri birliği
Europäischer Verband der Futtermittelhersteller {sub} {m} Avrupa ahyvan yiyeceği imalatçılar birliği
der Fahrradhersteller {sub} {m} bisiklet yapımcısı
der Fahrzeughersteller {sub} {m} taşıt imalatçısı
der Fahrzeughersteller {sub} {m} otomobil imalatçısı
0.003s