6 direkte Treffer gefunden für: tarak


77 indirekte Treffer gefunden für: tarak

Deutsch Türkisch
Angriffsfähigkeit des Zahnes {sub} {f} tarak dişinin taraklama kapasitesi
das Anspitzwalzwerk {sub} {n} tarak teli haddesi
auskämmen {v} taraklamak
ausbaggern {v} [im Fluß] tarak makinesiyle temizlemek
ausbaggern {v} taraklamak
die Ausbaggerung {sub} {f} [im Wasser] tarakla temizleme
die Ausbaggerungen {sub} {pl} [im Wasser] tarakla temizlemeler
ausgebaggert [im Wasser] tarakla temizlenen
der Auskämmring {sub} {m} tarak halkası
ausstoßen der Kämmlinge {v} tarak döküntüsünün atılması
Ausstoßen des Krempelbeschlages {v} tarak tellerinin temizlenmesi
der Bagger {sub} {m} tarak dubası
der Bagger {sub} {m} tarak gemisi
die Bagger {sub} {pl} taraklar
die Baggerarbeit {sub} {f} tarak işi
der Baggerbau {sub} {m} tarak işleri
der Baggerbetrieb {sub} {m} tarak işletmesi
der Baggereimer {sub} {m} tarak kovası
die Baggererde {sub} {f} tarak toprağı
der Baggerfahrer {sub} {m} tarak şoförü
das Baggerfahrerhaus {sub} {n} tarak sürücüsü kabini
der Baggerführer {sub} {m} tarak şoförü
der Baggerführerhaus {sub} {m} tarak kumanda kabini
das Baggergleis {sub} {n} tarak rayı
der Baggergreifer {sub} {m} tarak tutucu
der Baggergreifer {sub} {m} tarak tutucusu
die Baggergrube {sub} {f} tarakla açılan kuyu
das Baggergut {sub} {n} tarakla çikarılan mühimmat
die Baggerkomponenten {sub} {pl} tarak elemanları
der Baggerlader {sub} {m} tarak yükleyicisi
der Baggerlöffel {sub} {m} tarak kepçesi
die Baggermaschine {sub} {f} tarak makinesi
baggern {v} tarakla temizlemek
die Baggerpumpe {sub} {f} tarak pompası
die Baggerrinne {sub} {f} tarakla açılan kanal
die Baggerschaufel {sub} {f} tarak kepçesi
Baggerschaufel heben tarak kepçesini kaldırmak
das Baggerschiff {sub} {n} tarak dubası
die Baggerschute {sub} {f} [zum Transport des Baggerguts] tarak dalgıcı
die Baggerschuten {sub} {pl} tarak dalgıçları
die Baggerschüttstelle {sub} {f} tarakla döküm yeri
der Baggerstiel {sub} {m} tarak kolu
die Baggertiefe {sub} {f} tarak dibe inme derinliği
die Baggerüberwachung {sub} {f} tarak ekran denetimi
beschlagener Deckel {sub} {m} tarak telli şapka
die Beschlaghöhe {sub} {f} tarak teli yüksekliği
das Blatteinsetzen {sub} {n} tarak montajı
der Blattstecher {sub} {m} [Textil] tarak tahar kancası
die Bucherkette {sub} {f} tarak zinciri
die Dipsakezeen {sub} {pl} [Pflanze] tarakotugiller
Doppelung der Krempelband {sub} {n} tarak şeridi katlayıcı
abwägend {adj} tartarak
anfassend {adj} tutarak
angelnd {adj} balık tutarak
angrinsend {adj} sırıtarak
ankochend {adj} kaynatarak
auf dem Rücken liegend sırt üstü yatarak
aufschneiderisch {adj} abartarak
aufwirbelnd {adj} tozutarak
der Ausstoßkamm {sub} {m} sıyırıcı tarak
Bagger mit Greifer {sub} {m} tutuculu tarak
Bagger mit Reißzahn {sub} {m} sökücü dişli tarak
Bagger, hydraulischer - {sub} {m} hidrolik tarak
bei dreifacher Maximierung üç misli çoğaltarak
betrügerisch {adv} aldatarak
betörend {adj} aldatarak
bewegliche Speisezange {sub} {f} gidip gelen tarak
bosselnd misket atarak
der Dampfbagger {sub} {m} istimli tarak
die Deckelkrempel {sub} {f} şapkalı tarak
demonsrativ {adj} kışkırtarak
demonstrativ {adj} kışkırtarak
die Stirne runzelnd kaş çatarak
Doppel Trommelkrempel {sub} {m} çift tamburlu tarak
der Eimerkettenbagger {sub} {m} kovalı tarak
der Eimerkettenschwimmbagger {sub} {m} kovalı yüzen tarak
die Eimerleiter {sub} {f} kovalı tarak
0.004s