7 direkte Treffer gefunden für: çıktı


34 indirekte Treffer gefunden für: çıktı

Deutsch Türkisch
die Ausgabebeschreibung {sub} {f} çıktı tanımı
das Ausgabegerät {sub} {n} çıktı aygıtı
das Ausgabegerät {sub} {n} çıktı cihazı
die Ausgaben {sub} {pl} çıktılar
Ausgaben aufschlüsseln {v} çıktıları dağıtmak
der Ausgangsstrom {sub} {m} çıktı akımı
der Leistungskoeffizient {sub} {m} çıktı katsayısı
die Produktionsmenge {sub} {f} çıktı hacmi
Aktien sind gestiegen {sub} {pl} hisse senetlerinin değeri çıktı
alle Nachforschung war ohne Erfolg her araştırma boşuna çıktı
als unwirksam erwiesen etkisizliği ortaya çıktı
Anker ist aus dem Wasser çapa sudan çıktı
Antwort war eindeutig {sub} {f} cevap açıktı
aufgetaucht [er, sie, es ist~] ortaya çıktı
aus dem Ruder geraten {ugs.} kontroldan çıktı
ausgeloggt [Computer: er, sie, es ist~] kayıttan çıktı
ausgereist [er, sie, es ist~] seyahate çıktı
Danach ging er hinaus sonra dışarı çıktı
das Boot ist abgefahren bot yola çıktı
das Gewehr war entsichert silahın emniyeti açıktı
die Flecken sind herausgegangen lekeler çıktı
die Kurse haben angezogen kurlar çıktı
die Kurse schlossen viel höher kurlar çok yukarı çıktı
die Kurse sind gestiegen kurlar çıktı
die Löhne sind gestiegen ücretler çıktı
die Welt ist aus den Fugen geraten dünya çığırından çıktı
dieser Knopf ist abgegangen bu düğme çıktı
die Digitalausgabe {sub} {f} sayısal çıktı
die Direktausgabe {sub} {f} doğrudan çıktı
ein Feuer brach aus bir yangın çıktı
ein Feuer ist ausgebrochen bir yangın çıktı
Ein unbekannter Fehler ist aufgetreten nedeni belirsiz bir hata ortaya çıktı
ein Zug entgleiste bir tren rayından çıktı
die Ein-,Ausgabe {sub} {f} girdi-çıktı
0.002s