Keine direkten Treffer gefunden für: yola

Deutsch Türkisch

67 indirekte Treffer gefunden für: yola

Deutsch Türkisch
abgehende Ladung {sub} {f} yola çıkan yük
das Abreisen {sub} {n} yola koyulma
das Abreisen {sub} {n} yola çıkma
abreisen {v} [reiste ab, ist abgereist] yola çıkmak
abreisend {adj} yola çıkan
auf den Weg begeben {v} yola çıkmak
auf den Weg gebracht yolayola koyulu
auf der Straße landen {v} yola konmak
auf der Straße liegen {v} yola atılmış şekilde durmak
auf Straße liegen yola atılmış şekilde durmak
aufbrechen {v} [brach auf, ist aufgebrochen] yola çıkmak
aufbrechend {adj} yola çıkan
der Auffahrunfall {sub} {m} yola girerken yapılan trafik kazası
ausfahren {v} [fuhr aus, ist ausgefahren] yola koyulmak
ausfahren {v} [fuhr aus, ist ausgefahren] yola çıkmak maden ocağına asansörle çıkmak
die Ausgangsbasis {sub} {f} yola çıkış noktası
ausmarschieren {v} yola koyulmak
ausmarschieren {v} yola çıkmak
ausrücken {v} [rückte aus, ist ausgerückt] yola koyulmak
ausrücken {v} [rückte aus, ist ausgerückt] yola çıkmak
ausrückend {adj} yola çıkan
die Bake {sub} {f} [Vermessungstechnik] yola dikilen kazık
beschottern {v} [Verkehr] yola çakıl dökmek
die Beschotterung {sub} {f} [Verkehr] yola çakıl dökme
die Straße betreten {v} yola girmek
die Straße streuen yola serpmek
efferent {adj} yolaçan
einen Weg beschreiten yola koyulmak
einen Weg beschreiten yola çıkmak
einlenken {v} [ich lenkte ein, ich lenkte ein] yola gelmek
einlenkend {adj} yola gelen
fortfahren {v} [abreisen] yola çıkmak
fortfahrend {adj} yola çıkan
fortreisen {v} yola çıkmak
Fährte aufnehmen {sub} {f} yola koyulmak
gechartert {adj} yola çıkmış
gechartertes Schiff {sub} {n} yola çıkmış gemi
gestartet [er, sie, es ist~] yola çıktı
die Gleisbettung {sub} {f} yola çakıl döşeme
in den Weg kommen {v} yola gelmek
in den Weg legen {v} yola koymak
Jätend {adj} yolan (yabani ot)
legt ab [Schiff] yola çıkıyor
legte ab [Schiff] yola çıkmıştı
losfahren {v} [abfahren] yola çıkmak
losmarschieren {v} yola düşmek
losmarschieren {v} yola koyulmak
losziehen {v} {ugs.} yola düşmek
losziehen {v} {ugs.} yola koyulmak
losziehen {v} {ugs.} yola çıkmak
lostrampen {v} yola koyulmak
die Auslöserklinke {sub} {f} kastanyola
das Bett {sub} {n} karyola
das Bettgestell {sub} {n} karyola
das Bettlein {sub} {n} küçük karyola
die Bettstelle {sub} {f} karyola
die Bratsche {sub} {f} viyola
das Doppelstockbett {sub} {n} iki katlı karyola
die Klappbett {sub} {f} açılır kapanır karyola
das Klappbett {sub} {n} açılır kapamr karyola
der Klemmkegel {sub} {m} sürtünmeli kastanyola
das Prunkbett {sub} {n} kubbeli karyola
der Raubüberfall {sub} {m} karman yola
der Raubüberfall {sub} {m} karmanyola
die Sperrklinke {sub} {f} kastanyola
der Überfall {sub} {m} karman yola
die Viola {sub} {f} [Musik] viyola
0.004s