1 direkte Treffer gefunden für: yillar

Deutsch Türkisch
die Jahre {sub} {pl} yıllar

51 indirekte Treffer gefunden für: yillar

Deutsch Türkisch
Anzahl der Jahre {sub} {f} yılların toplamı
die Last der Jahre yılların yükü
er hat Jahre lang in Schulden geschwommen yıllarca borç içinde yüzdü
im Lauf der Jahre yıllar içinde
im Laufe der Jahre yılların akışında
Jahre andauern yıllar süzen
Jahre kommen und gehen yıllar gelip geçiyor
Jahre zurückliegend yıllar önce olan
jahrelang {adv} yıllarca
jahrelange yıllarca
jahrelanger Kampf {sub} {m} yıllar süren mücadele
langjährig {adj} yıllarca süren
langjährige- yıllarca süren-
mit den Jahren yıllar geçtikçe
mit den Jahren yıllarla
nach Jahren yıllar sonra
seit Jahren leben wir in Antalya yıllardır Antalya'da oturuyoruz
über die Jahre hinweg yıllar viçinde
über Jahre hinweg yıllarca
über Jahre hinweg yıllardır
viele Jahre hindurch yıllar boyu
viele Jahre hindurch yıllarca
viele Jahre später yıllarca sonra
wie die Jahre vorüberziehen yıllar nasıl çabuk geçiyor
zwischen den Jahren yıllar arasında
achtziger Jahre {sub} {pl} seksenli yıllar
die Anfangsjahre {sub} {pl} ilk yıllar
die Dezennien {sub} {pl} on yıllar
die 20er Jahre {sub} {pl} 20`li yıllar
die achtziger Jahre seksenli yillar
die neunziger Jahre {sub} {pl} doksanlı yıllar
die sechziger Jahre altmışlı yıllar
die sieben mageren Jahre {sub} {pl} yedi zayıf yıllar
die siebziger Jahre yetmişli yıllar
die wilden Zwanziger {sub} {pl} hareketi 20 li yıllar
die Zwanzigerjahre 20 li yıllar
dreißiger Jahre {sub} {pl} otuzlu yıllar
die Dreißigerjahre {sub} {pl} otuzlu yıllar
die Finanzjahre {sub} {pl} mali yıllar
die Folgejahre {sub} {pl} müteakip yıllar
die Freijahre {sub} {pl} borç ödeme vadesinin başlamasına kadar gecen yıllar
frohe Weihnachten und ein frohes neues Jahr iyi Noeller ve iyi yeni yıllar
Frohe Weihnachten und ein glückliches neues Jahr iyi Noeller ve mutlu yeni yıllar
fünfziger Jahre {sub} {pl} ellili yıllar
die Fünfzigerjahre {sub} {pl} ellili yıllar
geburtenschwache Jahrgänge {sub} {pl} doğumun az olduğu yıllar
geburtenstarke Jahrgänge {sub} {pl} [der Nachkriegszeit] savaş sonrası yüksek doğum oranlı yıllar
geburtenstarke Jahrgänge {sub} {pl} doğumun çok olduğu yıllar
goldene Jahre {sub} {pl} altın yıllar
die Jahrhunderte {sub} {pl} yüzyıllar
die Jahrtausende {sub} {pl} bin yıllar
0.003s