Keine direkten Treffer gefunden für: taşıtla

Deutsch Türkisch

51 indirekte Treffer gefunden für: taşıtla

Deutsch Türkisch
Abgasgrenzwerte für Autos {sub} {pl} taşıtlar için atık gaz sınırları
die Ablastung {sub} {f} taşıtların toplam ağırlığının azaltılması
der Abstandsregeltempomat {sub} {m} taşıtlarda hız ayarlama tertibatı
Altersgerechtes Essen auf Rädern {sub} {n} taşıtla yaşlılara uygun yemek taşıma servisi
aufeinander zufahren {v} taşıtla birbirine yaklaşmak
auffahren {v} [fuhr auf, hat aufgefahren] taşıtla toprak taşımak
Autos dürfen nicht geparkt werden taşıtlar par edemez
Autos verstopfen die Straßen taşıtlar yolları tıkıyor
befahrend {adj} taşıtla yoldan gecen
davonfahren {v} taşıtla uzaklaşmak
die Durchfuhr {sub} {f} taşıtla transit
düsen {v} [schnell fahren] taşıtla hızlı gitmek
Essen auf Rädern {sub} {n} taşıtla yemek taşıma servisi
Essen fahren {v} taşıtla yemek taşımak
fahren {v} taşıtla gitmek
die Fahrgelegenheit {sub} {f} taşıtla gitme imkânı
die Fahrgelegenheit {sub} {f} taşıtla gitme olanağı
die Fahrt {sub} {f} [angegebene,bezahlte Strecke, auf Fahrkarte] taşıtla yolculuk
die Fahrt {sub} {f} taşıtla gitme
die Fahrten {sub} {pl} [angegebene,bezahlte Strecken, auf Fahrkarten] taşıtla yolculuklar
der Fahrtwind {sub} {m} taşıtla gidişte rüzgâr
das Fahrtziel {sub} {n} taşıtla gidilmek istenen yer
fahrzeugbezogen {adj} taşıtla ilgili
die Fahrzeuge {sub} {pl} taşıtlar {sub} {pl}
Fahrzeuge modernisieren taşıtla modernize etmek
fuhr [er, sie, es~] taşıtla gitmişti
fuhr ab [er, sie, es~] taşıtla binip gitmişti
fuhr an [er, sie, es~] taşıtla gelmişti
fuhr auf [er, sie, es~] taşıtla üzerine sürmüştü
fuhr um [er, sie, es~] taşıtla etrafından sürdü
fuhren [sie~] taşıtla gitmişlerdi
fährt fort [mit Auto] taşıtla hareket ediyor
die Giergeschwindigkeit {sub} {f} [Gierate] taşıtlarda yüksek eksen etrafındaki açı hızı
herfahren {v} taşıtla gelmek
hin- und her fahren {v} taşıtla oraya buraya gitmek
hinabfahren {v} taşıtla yokuş aşağı gitmek
hinausfahren {v} taşıtla dışarı çikmak
hochfahren {v} {ugs.} [an einen nördlich gelegenen Ort fahren] taşıtla daha kuzeyde bir yere gitmek
in die Stadt fahren {v} taşıtla şehire gitmek
Innenüberzüge für Fahrzeuge {sub} {pl} taşıtlarda örtüler
Leichtbau der Fahrzeuge {sub} {m} taşıtların hafif yapımı
nahe heranfahren {v} taşıtla yakınına gelmek
Nationalitätskennzeichen für Kraftfahrzeuge {sub} {n} taşıtlarda ulusal plaka
nicht befahrbahr [Straße] taşıtla kullanılamaz
rasch fahren {v} taşıtla hızlı gitmek
die Rundreisefahrkarte {sub} {f} taşıtla tur bileti
Sammelpolice für Kfz {sub} {f} taşıtlar için toplu poliçe
Schießerei im Vorbeifahren {sub} {f} taşıtla geçerken silahlı çatışma
spazieren {v} [~ fahren] taşıtla dolaşmak
die Spazierfahrt {sub} {f} taşıtla gezme
Streife fahren {v} taşıtla devriye gezmek
0.003s