Keine direkten Treffer gefunden für: siparişi

Deutsch Türkisch

77 indirekte Treffer gefunden für: siparişi

Deutsch Türkisch
abbestellen {v} [bestellte ab, hat abbestellt] siparişi iptal etmek
die Abbestellung {sub} {f} siparişi durdurma
abmelden siparişi iptal etmek
abweichen von unserem Auftrag {v} siparişimizden sapmak
Abwicklung des Auftrages sollte so schnell wie möglich erfolgen {sub} {f} siparişi mümkün olan en yakın zamanda yerine getirmek gerekir
Annahme einer Bestellung bestätigen siparişin kabulünü onaylamak
Annahme einer Lieferung {sub} {f} siparişi teslim alma
Auftrag ablehnen siparişi kabul etmemek
Auftrag abwickeln siparişi yerine getirmek
Auftrag annullieren siparişi iptal etmek
Auftrag ausführen siparişi yerine getirmek
Auftrag bearbeiten siparişi işlemek
Auftrag bestätigen siparişi doğrulamak
die Auftragbestätigung {sub} {f} siparişi doğrulama
Auftrag erledigen siparişi yerine getirmek
Auftrag stornieren siparişi iptal etmek
Auftrag stornieren {v} siparişi geri almak
Auftrag streichen siparişi silmek
Auftrag widerrufen siparişi geri çekmek
Auftrag zurücknehmen siparişi geri almak
die Auftragsabwicklung {sub} {f} siparişi halletme
die Auftragsabwicklungskosten {sub} {pl} siparişi halletme masrafları
die Auftragsaussetzung {sub} {f} siparişi durdurma
die Auftragsbearbeitung {sub} {f} siparişi yoluna koyma
die Auftragsbearbeitungskosten {sub} {pl} siparişi yoluna koyma masrafları
die Auftragsdurchführung {sub} {f} siparişi icra
die Auftragsfixierung {sub} {f} siparişi belirleme
die Auftragsfreigabe {sub} {f} siparişi üretime verme
auftragsgesteuerter Markt {sub} {m} siparişin yönlendirdiği pazar
der Auftragsrest {sub} {m} siparişin geri kalan bölümü
die Auftragsstornierung {sub} {f} siparişi durdurma
auftragsweis Einziehung {sub} {f} siparişi geri alma
die Auftragszusammenführung {sub} {f} siparişi biraraya toplama
Ausführungsfrist eines Auftrags {sub} {f} siparişi işleme süresi
bestellende Firma {sub} {f} siparişi veren firma
der Besteller {sub} {m} siparişi veren
bestellt [Land] siparişi verilmiş
Bestellung stornieren {sub} {f} siparişi iptal etmek
Bestellung vormerken {sub} {f} siparişi not etmek
Bestellung widerrufen {sub} {f} siparişi geri almak
Bestätigung einer Bestellung siparişi doğrulama
eine Bestellung bestätigen siparişi tasdiklemek
einen Auftrag akzeptieren {v} siparişi onaylamak
einen Auftrag annullieren {v} siparişi iptal etmek
einen Auftrag aufteilen {v} siparişi bölümlere ayırmak
einen Auftrag bearbeiten {v} siparişi işleme almak
einen Auftrag erneuern {v} siparişi yenilemek
einen Auftrag stornieren {v} siparişi iptal etmek
einen Auftrag streichen {v} siparişi silmek
einen Auftrag verbuchen {v} siparişi kayda almak
einen Auftrag widerrufen siparişi geri almak
der Abholauftrag {sub} {m} alıp götürme siparişi
der Abholungsauftrag {sub} {m} alıp götürme siparişi
der Anlagenauftrag {sub} {m} yatırım siparişi
der Anzeigenauftrag {sub} {m} reklam siparişi
der Arbeitsauftrag {sub} {m} siparişi
der Ausfuhrauftrag {sub} {m} ihracat siparişi
der Auslandsauftrag {sub} {m} yurtdışı siparişi
der Börsenorder {sub} {m} borsa siparişi
der Devisenorder {sub} {m} döviz siparişi
der Druckauftrag {sub} {m} baskı siparişi
die Einkaufsanweisung {sub} {f} alım siparişi
der Einkaufsauftrag {sub} {m} satın alma siparişi
der Exportauftrag {sub} {m} ihraç siparişi
der Fabrikationsauftrag {sub} {m} imalat siparişi
die Gruppenbestellung {sub} {f} grup siparişi
die Herbstbestellung {sub} {f} sonbahar siparişi
der Inlandsauftrag {sub} {m} yurt içi siparişi
die Inlandsbestellung {sub} {f} yurt içi siparişi
der Innenauftrag {sub} {m} işletme içi siparişi
die Kauforder {sub} {f} satın alma siparişi
der Kompensationsauftrag {sub} {m} takas siparişi
der Kundenauftrag {sub} {m} müşteri siparişi
der Lagerauftrag {sub} {m} stok siparişi
die Mail-Order {sub} {f} [Computer] internet ortamında mal siparişi
der Maschinenauftrag {sub} {m} makine siparişi
mehrstufiger Fertigungsauftrag {sub} {m} çok kademeli işleme siparişi
0.006s