14 direkte Treffer gefunden für: neue


77 indirekte Treffer gefunden für: neue

Deutsch Türkisch
neue Besen {sub} {pl} yeni süpürgeler
frischgebacken {adj} [im übertragenen Sinne] neu in eine Position gekommen
NB Neu Brandenburg plakası
neu anfangen {v} yeniden başlamak
neu anfragen {v} tekrar sormak
neu angepasst {v} tekrar uyarlanmış
neu Angestellte {sub} {f} yeni eleman (bayan)
neu Angestellter {sub} {m} yeni eleman
neu anordnen {v} yeniden talimat vermek
neu anordnen {v} yeniden tertip etmek
neu anordnen {v} yeniden düzene sokmak
neu anpassen {v} yeniden uyarlamak
neu anpassend {adj} yeniden uyarlanan
neu aufführen {v} yeniden göstermek
neu aufgenommenes Geld {sub} {n} yeni tedarik edilen kredi
neu aufsteigen {v} yeni küme çıkmak
neu aufsteigend {adj} yeni küme çıkan
neu aufstellen {v} yeniden düzenlemek
neu aufteilen {v} yeni taksim etmek
neu aufwecken {v} yeni uyandırmak
neu aufwärmen {v} yeniden ısıtmak
neu bekleiden {v} yeniden giydirmek
neu bereifen {v} lastiklerini yenilemek
neu bestellen {v} yeniden ısmarlamak
neu bestellend {adj} yeniden ısmarlayan
neu bestätigen {v} yeniden tasdik etmek
neu beurteilen {v} yeniden hüküm verme
neu bevollmächtigen {v} yeniden yetkili kılmak
neu bevollmächtigend {adj} yeniden yetkili kılan
neu Bevollmächtigung {sub} {f} yeniden yetkili kılma
neu bewerten {v} yeniden değerlendirmek
neu eindecken {v} yeniden kremit döşemek
neu eindecken {v} yeniden örtmek
neu einfrieren {v} yeni dondurmak
neu einfrieren {v} yeni donmak
neu einfrierend yeni donan
neu einfrierend yeni dondurulan
neu einfügen {v} yeni ilişmek
neu einfügen {v} yeni iliştirilmek
neu einfügend yeni ilişen
neu einfügend yeni iliştirilen
neu eingefroren yeni dondurulmuş
neu eingefroren yeni donmuş
neu eingeführter Artikel piyasaya yeni sürülmüş mal
neu eingeführtes Wort {sub} {n} yeni çıkan kelime
neu eingetroffen yeni gelmiş
neu eingetroffene yeni gelen
neu einladen {v} yeni davet etmek
neu einladend {v} yeni davet eden
neu einordnen {v} yeni sıralamak
neu einrichten {v} yeni düzenlemek
auf's Neue yeniden
aufs Neue tekrar
aufs Neue yeniden
ändert maßstäblich neu [er, sie, es~] ölüye uygun yeniden değiştiriyor
bearbeitet neu [er, sie, es~] yeniden işliyor
bearbeitete neu [er, sie, es~] yeniden işlenmişti
bekleidet neu [er, sie, es~] yeniden giydiriyor
bekleidete neu [er, sie, es~] yeniden giydirmişti
bevölkert neu [er, sie, es~] yeniden iskân etmişti
bevölkerte neu [er, sie, es~] yeni meskûn edilmiş olan
bewertet neu [er, sie, es~] yeniden değerlendiriyor
bewertete neu [er, sie, es~] yeniden değerlendirmişti
bootet neu [er, sie, es~] tekrar boot ediyor
brandneu {adj} gıcır gıcır
brandneu {adj} yepyeni
das ist mir neu bu benim için yeni
das Neue {sub} {n} yeni
drahtet neu [er, sie, es~] yeniden tel çekiyor
drahtete neu [er, sie, es~] yeniden tel çekmişti
druckte neu [er, sie, es~] yeniden basımıştı
eine neue [person] yeni biri
entwarf neu [er, sie, es~] yeniden taslak yapmıştı
entwerfen neu {v} yeniden tasarlamak
entwirft neu [er, sie, es~] yeniden tasarlıyor
er sät neu yeniden ekiyor
erlebt neu [er, sie, es~] yeniden yaşıyor
0.005s