10 direkte Treffer gefunden für: langsam


61 indirekte Treffer gefunden für: langsam

Deutsch Türkisch
langsam aber sicher hemen değil ama muhakkak
langsam abnehmend {adj} yavaş yavaş benimseyen
langsam ansteigen {v} yavaş yavaş artmak
langsam anziehen {v} yavaş yavaş giyinmek
langsam anziehen {v} (vida) yavaş yavaş sıktırmak
langsam ausklingen {v} yavaş yavaş sona ermek
langsam aussterben {v} yavaş yavaş nesli tükenmek
langsam brennen {v} yavaş yavaş yanmak
langsam durchdringen {v} yavaş yavaş delip geçmek
langsam eindringen {v} yavaş yavaş içeri nüfuz etmek
langsam fahren {v} (otomobili) yavaş sürmek
langsam fahren! yavaş sür!
langsam fließend {adj} yavaş akan
langsam galoppieren {v} [at] yavaş dörtnala gitmek
langsam gehen {v} {ugs.} yavaş ilerlemek
langsam gehen {v} yavaş gitmek
langsam gehend {adj} yavaş giden
langsam in der Auffassungsgabe idrak etmede yavaş
langsam intravenös applizieren {v} yavaş yavaş damardan uygulamak
langsam knapp werden {v} yavaş yavaş
langsam laufend {adj} yavaş işleyen
langsam laufend {adj} yavaş çalışan
langsam manövrieren {v} yavaş manevra yapmak
langsam nachgeben {v} yavaş yavaşevşemek
langsam sein {v} yavaş olmak
langsam sich entwickelnd kendini yavaş geliştiren
langsam und deutlich sprechen {v} tane tane ve anlaşılır şekilde konuşmak
langsam verblühend {adj} geçkin
langsam vergehen {v} yavaş yavaş çürümek
langsam von Begriff {sub} {m} kavraması yavaş
langsam vorankommen {v} yavaş yavaş ilerlemek
langsam vorgehen {v} işi ağırdan almak
langsam vorrücken {v} yavaş ilerlemek
langsam wachsen {v} yavaş büyümek
langsam wachsend {adj} yavaş büyüyen
langsam wie eine Schnecke salyangoz gibi yavaş
langsam wie eine Schnecke sein {v} {ugs.} çok yavaş olmak
langsam wie eine Schnecke sein {v} salyangoz gibi yavaş olmak
langsam wirkendes Gift {sub} {n} yavaş yavaş tesir eden zehir
langsam ziehen {v} yavaşça çekmek
langsam zu Ende gehen {v} yavaşça sona ermek
langsam zu sich nehmen {v} yavaşça yiyip içmek
der Langsamdreher {sub} {m} yavaş çeviren
langsame- yavaş-
langsame Abschwächung {sub} {f} yavaş yavaş gevşetme
langsame Auffassungsgabe {sub} {f} yavaş idrak yeteneği
langsame Drehung {sub} {f} yavaş çevirme
langsame Fortschritte {sub} {pl} yavaş ilelemeler
langsame Frequenz {sub} {f} yavaş frekans
langsame Geschwindigkeit {sub} {f} yavaş hız
langsame Geschwindigkeit des Motors {sub} {f} motorun yavaş hızı
breit und langsam geniş ve yavaş
die Nachfrage belebt sich nur langsam talep yavaş canlanıyor
Es reicht jetzt aber langsam artık yeter
ganz langsam {adj} ağır ağır
ganz langsam {adj} tam yavaş
ganz langsam {adj} yavaş yavaş
ganz langsam {adj} aheste aheste
Gottes Mühlen mahlen langsam Allah acele etmez
Jetzt glaub' ich es langsam {ugs.} yavaş yavaş inanmaya başladım
ziemlich langsam {adj} oldukça yavaş
0.003s