5 direkte Treffer gefunden für: işe


77 indirekte Treffer gefunden für: işe

Deutsch Türkisch
abschöpfen {v} [schöpfte ab, hat abgeschöpft] işe yarayan kısmını almak
alle sachdienlichen Informationen işe yarayan her bilgi
als geschäftsführender Direktor eingesetzt işe idareten bakan müdür olarak görevlendirilmiş
an die Arbeit gehen {v} işe gitmek
an die Arbeit gehen {v} işe koyulmak
das Anfangsgehalt {sub} {n} işe başlama maaşı
das Anfangskapital {sub} {n} işe başlama sermayesi
die Anfangskosten {sub} {pl} işe başlangıç giderleri
angestellt {adj} işe alınmış
der Angriff {sub} {m} işe başlama
der Anlaufkredit {sub} {m} işe başlama kredisi
ans Werk gehen {v} işe koyulmak
anstellen {v} [in Arbeit nehmen] işe almak
anstellen {v} [in Arbeit nehmen] işe alınmak
anstellen {v} [in Arbeit nehmen] işe koymak
anstellen {v} [in Arbeit nehmen] işe yerleştirmek
die Anstellung {sub} {f} işe alma
die Anstellung {sub} {f} işe alınma
die Anstellungen {sub} {pl} işe almalar
die Anstellungsbedingung {sub} {f} işe alma şartı
die Anstellungsbedingungen {sub} {pl} işe alma şartları
die Anstellungsprüfung {sub} {f} işe alma imtihanı
das Anstellungsschreiben {sub} {n} işe alınma mektubu
der Anstellungsvertrag {sub} {m} işe alma sözleşmesi
die Anstellungszeit {sub} {f} işe alma zamanı
die Anstellungszusage {sub} {f} işe alma sözü
antreiben {v} [trieb an, hat angetrieben] işe koşmak
antreten {v} [tritt an, ist angetreten] işe başlamak
antretend [Ad.] işe başlayan
der Antritt {sub} {m} [z.B. Beruf] işe başlama
anwerben {v} işe almak
die Anwerbung {sub} {f} işe alma
die Anwerbung {sub} {f} işe almak
die Anwerbung {sub} {f} işe başvurmak
die Anwerbungen {sub} {pl} işe alımlar
Anwerbungs- işe alım-
die Anwerbungskampagne {sub} {f} işe alma kampanyası
Arbeit aufnehmen {v} işe başlamak
Arbeit einstellen {v} işe son vermek
Arbeit wieder aufnehmen {sub} {f} işe devam etmek
arbeiten gehen {v} işe gitmek
arbeitsabhängige Kosten {sub} {pl} işe bağlı masraflar
der Arbeitsanreiz {sub} {m} işe özendirme
der Arbeitsantritt {sub} {m} işe başlama
die Arbeitsaufnahme {sub} {f} işe başlama
Arbeitsaufnahmeförderung işe başlamaya teşvik
der Arbeitsbeginn {sub} {m} işe başlama saati
arbeitsbereit {adj} işe hazır
der Arbeitsbeteiligungskoeffizient {sub} {m} işe katılım katsayısı
arbeitsfähig {adj} işe yarar
die Arbeitsgewöhnung {sub} {f} işe alışma
die Abaise {sub} {f} abazi
die Abaise {sub} {f} yürüyememe
Abbruch einer Reise {sub} {m} seyahatin yarıda kesilmesi
der ABC-Schutzanzug {sub} {m} atom-biyolojik-kimyasal silahlardan koruyan elbise
die Abendgarderobe {sub} {f} [Einladung] davetde giyilen elbise
die Abendgarderobe {sub} {f} hususi elbise
die Abendkasse {sub} {f} gişe
abenteuerliche Reise {sub} {f} maceralı seyahat
abenteuerliche Reise {sub} {f} serüvenli seyahat
die Abfallflasche {sub} {f} çöp şişe
abgebrochene Reise {sub} {f} yarıda kesilmiş seyahat
abgedroschen {adj} klişe
abgelegte Kleidung {sub} {f} çıkarılan elbise
abgelegtes Kleidungsstück {sub} {n} çıkarılmış elbise
abgerissene Kleidung {sub} {f} sökülmüş elbise
abgetragene Kleidung {sub} {f} eskimiş elbise
abgeänderte Kundenpreise {sub} {pl} değıştirilmiş müşteri fiyatları
die Abireise {sub} {f} lise bitirme gezisi
die Abkantbauweise {sub} {f} kenar bükme şeklinde inşa
der Abklatsch {sub} {m} klişe
ablandige Brise {sub} {f} karadan denize doğru esen hafif rüzgâr
Abnahme der Preise {sub} {f} fiyatların düşmesi
abnehmende Preise {sub} {pl} düşen fiyatlar
abnormes Ereignis {sub} {n} anormal hadise
die Abreise {sub} {f} ayrılış
die Abreise {sub} {f} gidiş
0.005s