30 direkte Treffer gefunden für: hazır


77 indirekte Treffer gefunden für: hazır

Deutsch Türkisch
der Abrichtbetrag {sub} {m} hazırlama süreci
der Abrichtblock {sub} {m} hazırlama grubu
Abwertung auf Fertigerzeugnisse hazır ürünlerde devalüasyon
abwesend {adj} hazır bulunmayan
abwesend sein {v} hazır bulunmamak
die Abwesenheitsliste {sub} {f} hazır bulunmayanlar listesi
die Abwesenheitszeit {sub} {f} hazır bulunmama zamanı
der Alarm {sub} {m} hazır ol
alarmbereit {adj} hazır bekleyen
alarmbereit {adj} hazırda
anbahnen {v} [bahnte an, hat angebahnt] hazırlamak
die Anbahnung {sub} {f} hazırlama
die Anbahnungen {sub} {f} hazırlamalar
die Anlaufzeit {sub} {f} hazırlanma süresi
anlegen {v} [planen] hazırlamak
anmachen {v} [Salat] hazırlamak
anstrichfertige Farbe {sub} {f} hazır karışık boya
anwesend {adj} hazır bulunma
anwesend sein {v} hazır bulunmak
die Anwesende {sub} {f} hazır bulunan
die Anwesende {sub} {pl} hazır bulunanlar
Anwesende ausgenommen hazır bulunanlar hariç
Anwesende sind ausgenommen hazır bulunanlar hariç
die Anwesenden {sub} {pl} [den] hazır bulunanlara
der Anwesender {sub} {m} hazır bulunan
der Anwesender {sub} {m} hazır olan
die Anwesenheit {sub} {f} hazır bulunma
die Anwesenheit {sub} {f} hazır bulunuş
die Anwesenheit {sub} {f} hazır olma
die Anwesenheitspflicht {sub} {f} hazır bulunma yükümlülüğü
die Anwesenheitspflicht {sub} {f} hazır bulunma zorululuğu
die Anwesenheitsprämie {sub} {f} hazır bulunma primi
die Anwesenheitsvergütung {sub} {f} hazır bulunma ödemesi
das Anwesenheitsverhältnis {sub} {n} hazır bulunma oranı
anzetteln {v} hazırlamak
Anzug von der Stange hazır elbise
Anzug von der Stange {sub} {m} hazır elbise
arbeitet aus [er, sie, es~] hazırlıyor
das Arrangement {sub} {n} hazırlama
die Assistenz {sub} {f} hazır bulunma
auf dem Posten bleiben {v} hazır bulunmak
auf dem Posten sein {v} hazır olmak
auf der Matte stehen {v} [Bereit sein/erscheinen] hazır olmak
auf etwas gefasst sein {v} hazır olmak
Auf gehts! hazır olun
auf kaltem Fuß erwischen hazırlıksız yakalamak
aufbereiten {v} [bereitete auf, hat aufbereitet] hazırlamak
aufbereitend {adj} hazırlayıcı
aufbereitet {adj} hazırlanmış
aufbereitete Kartoffeln hazırlanmış patatesler
aufbereitete Luft {sub} {f} hazırlanmış hava
abfahrbereit hareket etmeye hazır
abfahrbereit harekete hazır
abfahrtbereit {adj} kalkışa hazır
abflugbereit {adj} kalkışa hazır
abfragebereit {adj} sorguya hazır
abgussfertig {adj} dökülmeye hazır
abholbereit alıp götürmeye hazır
ablaufbereit indirime hazır
ablauffähig [EDV] işleme hazır
abmarschbereit yürüyüşe hazır
abrissreif [Haus] yıkıma hazır
abrufbereit {adj} çağırmaya hazır
abrufbereit {adj} emre hazır
abwehrbereit savunmaya hazır
abzugeben verilmeye hazır
alles bereit her şey hazır
alles startklar her şey harekete hazır
allzu bereit {adj} fazlasıyla hazır
angriffsbereit {adj} hücuma hazır
anschlussbereit {adj} bağlantıya hazır
anschlussfertig {adj} bağlantıya hazır
anzubieten {v} [Wohnung] kiralamaya hazır
anzubieten {v} satışa hazır
arbeitsbereit {adj} işe hazır
arbeitswillig {adj} çalışmaya hazır
auf alles vorbereitet her şeye hazır
0.005s