Keine direkten Treffer gefunden für: hatası

Deutsch Türkisch

77 indirekte Treffer gefunden für: hatası

Deutsch Türkisch
alles andere als perfekt hatasızlıktan başka her şey
die Arbeitsgenauigkeit {sub} {f} hatasız çalışma
aufzeigen [Fehler] hatası ortaya çıkarmak
aufzeigen {v} [zeigte auf, hat aufgezeigt] hatası ortaya çıkarmak
auswetzen {v} hatası düzeltmek
defektfrei {adj} hatasız
einwandfrei {adj} hatasız
einwandfrei sein {v} hatasız olmak
einwandfreies Funktionieren {sub} {n} hatasız işlemek
enthielt keine Fehler hatası yoktu
fehlerfrei {adj} hatasız
fehlerfrei funktionieren {v} hatasız işleme
fehlerfreie Kopie {sub} {f} hatasız kopya
fehlerfreie Produktion {sub} {f} hatasız imalat
fehlerfreier Betrieb {sub} {m} hatasız işletme
fehlerfreies Gewinde {sub} {n} hatasız vida
fehlerfreies Paket {sub} {n} hatasız paket
fehlerfreies Stück {sub} {n} hatasız parça
die Fehlerfreiheit {sub} {f} hatasızlık
fehlerlos {adj} hatasız
fehlerlose Betriebszeit {sub} {f} hatasız işlem zamanı
fehlerlose Übersetzung {sub} {f} hatasız tercüme
die Fehlerlosigkeit {sub} {f} hatasızlık
frei von Fehlern hatasız
ich bin nicht fehlerfrei hatasız değilim
jemandem einen Spiegel vorhalten hatası yüzüne vurmak
knorke {adj} hatasız
korrekt {adj} hatasız
lupenrein {adj} hatasız
längengenau {adj} hatasız boy
makellos {adj} hatasız
die Makellosigkeit {sub} {f} hatasızlık
die Nachsicht {sub} {f} hatası bağışlama
nicht unfehlbar hatasız değil
null Fehler hatasız
ohne Falsch {sub} {n} hatasız
ohne Fehler hatasız
ohne Makel hatasız
perfektes Verbrechen {sub} {n} hatasız cürüm
recht {adj} hatasız
richtig {adj} hatasız
die Saibe {sub} {f} [weiblicher türkischer Eigenname] hatasız anlamında Türk bayan adı
schlackenlos {adj} hatasız
Schweißnaht, fehlerfreie- {sub} {f} hatasız kaynak bağlantısı
sich korrigieren {v} hatası düzeltmek
sich verbessern {v} hatası düzeltmek
tadellos {adj} hatasız
tadellos sein {v} hatasız olmak
ungestörte Funktionierung {sub} {f} hatasız işleyiş
ungestörte Strömung {sub} {f} hatasız akım
ungestörte Umlaufbahn {sub} {f} hatasız yörünge
der Abbildungsfehler {sub} {m} [Optik] görüntü hatası
der Abbrechfehler {sub} {m} kırma hatası
der Abbruchfehler {sub} {m} kesme hatası
der Abgleichfehler {sub} {m} [Messeinrichtung] ayar hatası
der Abgleichfehler {sub} {m} dengeleme hatası
der Ablesefehler {sub} {m} okuma hatası
der Ablesungsfehler {sub} {m} okuma hatası
der Ablochfehler {sub} {m} delik hatası
der Abrundungsfehler {sub} {m} [rupfte ab, hat abgerupft] yuvarlaklaştırma hatası
der Abrundungsfehler {sub} {m} [Zahl] yuvarlama hatası
der Abschneidefehler {sub} {m} kesme hatası
der Abschneidefehler {sub} {m} yuvarlatma hatası
der Abtastfehler {sub} {m} tarama hatası
der Abweichungsfehler {sub} {m} [analoge Signale] sapma hatası
der Abwägungsfehler {sub} {m} tarma hatası
der Achsparallelitätsfehler {sub} {m} [Getriebe] şaft düzen hatası
der Addierfehler {sub} {m} toplama hatası
der Additionsfehler {sub} {m} toplama hatası
additiver Fehler {sub} {m} katkı hatası
der Adressfehler {sub} {m} adres hatası
der Adressierungsfehler {sub} {m} adresleme hatası
akkumulierter Steigungsfehler {sub} {m} biriken eğim hatası
der Aktionsfehler {sub} {m} aksiyon hatası
der Aktivierungsfehler {sub} {m} aktivasyon hatası
der Alias-Effekt {sub} {m} sinyal analiz hatası
der Amplitudenfehler {sub} {m} amplitüd hatası
0.003s