Keine direkten Treffer gefunden für: değeri

Deutsch Türkisch

77 indirekte Treffer gefunden für: değeri

Deutsch Türkisch
abbröckeln {v} [Preise: bröckelte ab, hat abgebröckelt] değerini kaybetmek
abgewertet değeri düşmüş
abgewertet değeri düşürülmüş
abgewertet werden {v} değeri düşürülecek
das Abwerten {sub} {n} değerini
abwerten {v} değerini düşürmek
die Abwertung {sub} {f} değerini azaltma
Aktie mit extrem hohem Wertanstieg {sub} {f} değeri çok aşırı yükselen çıkan hisse senedi
Aktie mit extremem Wertanstieg {sub} {f} değeri aşırı yükselen çıkan hisse senedi
an Bedeutung verlieren {v} değerini yitirmek
an Wert abnehmen {v} değeri azalmak
an Wert abnehmend değeri azalan
an Wert verlieren {v} değeri azalmak
an Wert zunehmen {v} değeri artmak
an Wert zunehmen {v} değeri çoğalmak
anbieten unter Preis {v} değerinin altında satışa sunmak
das Antidumping {sub} {n} değerinin altında satışa karşı
das Antidumpinggesetz {sub} {n} değerinin altında satışa karşı kanun
die Antidumpingmaßnahmen {sub} {pl} değerinin altında satışa karşı önlemler
der Antidumpingzoll {sub} {m} değerinin altında satışa karşı gümrük
aufgewertet değeri artırılmış
aufpeppen {v} değerini artırmak
die Aufstufung {sub} {f} değerini yükseltme
aufwerten {v} [Währung] değerini artırmak
aufwerten {v} değerini yükseltmek
aufwertend {adj} değerini yükselten
die Aufwertung {sub} {f} değerini artırma
die Aufwertungen {sub} {pl} değerini yükseltmeler
beeinträchtigen {v} değerini azaltmak
die Belanglosigkeit {sub} {f} değeri olmama
beständiges Anlagegut {sub} {n} değerini koruyan yatırım
bewähren {v} [sich ~] değerini göstermek
dem Wert entsprechend değerine göre
dem Wert entsprechend değerine eşit
dem Wert nach değerine göre
den Wert bemessen {v} değerini ölçmek
den Wert bestimmen {v} değerini tespit etmek
den Wert erhalten {v} değerini korumak
den Wert erhöhen {v} değerini yükseltmek
den Wert ermitteln {v} değerini saptamak
den Wert festsetzen değerini tespit etmek
den Wert heben {v} değerini artırmak
den Wert mindern {v} değerini azaltmak
den Wert schätzen {v} değerini tahmin etmek
den Wert steigern değerini artırmak
den Wert steigern değerini yükseltmek
den Wert von etwas einschätzen {v} değerini takdir etmek
die Devaluation {sub} {f} değerini düşürme
die devalvieren {sub} {f} değerini düşürmek
dubioses Papier [Wirtschaft] değeri şüpheli kâğıt
dubioses Papier değeri şüpheli kâğıt
der Abbruchwert {sub} {m} yıkım değeri
der Abfallwert {sub} {m} kritik kayıp değeri
der Abfallwert {sub} {m} çöp değeri
der Abfindungswert {sub} {m} tazminat değeri
der Abgabekurs {sub} {m} geri verme değeri
der Abgangswert {sub} {m} çıkış değeri
abgeleiteter Firmenwert {sub} {m} türetilmiş firma değeri
abgeleiteter Grenzwert der Luftkonzentration {sub} {m} hava konsantrasyonunun türetilmiş değeri
abgelesener Messwert {sub} {m} okunan ölçü değeri
die Abklingkonstante {sub} {f} sönüm değeri
ablaufinvarianter Wert {sub} {f} değişmez akım değeri
der Abminderungswert {sub} {m} azalma değeri
der Abnahmewert {sub} {m} alım değeri
der Abnutzungsrestwert {sub} {m} yıpranma sonrası değeri
der Abnutzungswert {sub} {m} yıpranma değeri
der Abrufwert {sub} {m} çağrı değeri
der Abscherwert {sub} {m} kırılma değeri
der Abschreckwert {sub} {m} soğutma değeri
der Abschreibungsbasiswert {sub} {m} amortisman baz değeri
der Abschreibungsgrundwert {sub} {m} amortisman temel değeri
der Abschreibungsrestwert {sub} {m} amortisman değeri
der Abschreibungswert {sub} {m} amortisman değeri
der Abszissenwert {sub} {m} apsis değeri
der Abtastwert {sub} {m} arama değeri
der Abtragungswert {sub} {m} taşıma değeri
der Abwassergrenzwert {sub} {m} atık su kirlenme sınır değeri
0.004s