1 direkte Treffer gefunden für: cildi

Deutsch Türkisch
dermatologisch {adj} cildi

70 indirekte Treffer gefunden für: cildi

Deutsch Türkisch
Amok laufen {v} çıldırarak ömüne her çıkanı öldürmek
der Amokschützer {sub} {m} çıldırarak ömüne her çıkanı öldüren
die Amokschützin {sub} {f} [weiblich] çıldırarak ömüne her çıkanı öldüren
Angst verrückt zu werden {sub} {f} çıldırma korkusu
aufreiben [wund reiben] cildi ovuşturarak yara etmek
aufreiben {v} [rieb auf, hat aufgerieben] cildi ovuşturarak yara etmek
aufs höchste erbittern çıldırtmak
aufscheuern {v} [scheuerte auf, hat aufgescheuert] cildi yara etmek
bist du von Sinnen? çildirdin mi?
der Hautarzt {sub} {m} [Med.] cildiyeci
der Hautbefund {sub} {m} cildin hali
die Hautklinik {sub} {f} [Med.] cildiye
die Hautklinik {sub} {f} cildiye
die Hautklinik {sub} {f} cildiye kliniği
die Hautkrankheiten {sub} {pl} cildiye hastalıkları
die Hautreizung {sub} {f} cildin tahrişi
der Hautschaden {sub} {m} cildin tahrişi
die Hautschutzcreme {sub} {f} cildi koruyucu krem
das Hautschutzmittel {sub} {n} cildi koruyucu madde
die Hautschutzsalbe {sub} {f} cildi koruyucu krem
die Hautverträglichkeit {sub} {f} cildin mukavemeti
die Hautwasserabgabe {sub} {f} cildin su atması
hautwassersüchtig {adj} cildinde su toplanan
die Hautärztin {sub} {f} [weiblich] cildiyeci
ich werd` verrückt! çıldıracağım
irre werden {v} [Med.] çıldırmak
irre werden {v} çıldırmak
der Piepmatz {sub} {m} çıldırmışlık
der Rappel {sub} {m} çıldırma
rappelig {adj} {ugs.} çıldırmış
rasen {v} [vor Wut: raste, hat gerast] çıldırmak
rasende Kopfschmerzen {sub} {pl} çıldırtıcı baş ağrısı
die Raserei {sub} {f} çıldırmışlık
Runzeln bekommen {v} cildi kırışmak
die Säureschutzhülle {sub} {f} cildin asit tabakası
tobsüchtig {adj} çıldırmış
überschnappen {v} [ugs.: überschnappte, hat überschnappt] çıldırmak
verrückt gemacht çıldırttı
verrückt machen {v} çıldırtmak
verrückt machend {adj} çıldırtan
verrückt werden {v} çıldırmak
verzerren {v} [Med.: verzerrte, hat verzerrt] cildi fazla germek
wahnsinnig werden {v} çıldırmak
die Wahnsinnige {sub} {f} çıldırmış
der Wahnsinniger {sub} {m} çıldırmış
wahnwitzig [geistesgestört] çıldırmış
Abgrund öffnete sich uçurum açıldı
Auto wurde aufgebrochen {sub} {n} otomobil kırılarak açıldı
das Band {sub} {n} [Buch] kitap cildi
der Buchband {sub} {m} kitap cildi
das Bucheinband {sub} {n} kitap cildi
die Decke {sub} {f} kitap cildi
der Einband {sub} {m} kitap cildi
eingeklappt [es ist~] açıldı
Einschaltung erfolgt açıldı
er war im Jahre 2011 aufgeflogen und im Juni 2012 angeklagt worden 2011 yılında yakayı ele verdi ve 2012 yılının haziran ayında hakkında dava açıldı
folgende Modem wurde ausgewählt {sub} {n} aşağıdaki modem seçildi
für 3 Jahre gewählt üç sene için seçildi
der Gedichtband {sub} {m} şiir cildi
handgesteuerte Phase gewählt el kumandalı safha seçildi
heller geworden {sub} {f} rengi açıldı
hinzugewählt ek olarak seçildi
in der Stadtmitte wurde ein neues Lokal eröffnet şehirde yeni bir lokal açıldı
die Kastenbindung {sub} {f} katalog cildi
Klappen ausgefahren kapaklar açıldı
Läden sind geöffnet dükkânlar açıldı
mir gingen plötzlich die Augen auf aniden gözlerim açıldı
sie haben sich entzweit araları açıldı
wieder eröffnet tekrar açıldı
wiedergewählt tekrar seçildi
0.003s