Keine direkten Treffer gefunden für: anlaşması

Deutsch Türkisch

27 indirekte Treffer gefunden für: anlaşması

Deutsch Türkisch
Fehlen einer Vereinbarung {sub} {n} anlaşmasızlık
die Abfindungsvereinbarung {sub} {f} tazminat anlaşmasi
die Abfindungsvereinbarung {sub} {f} tazminat anlaşması
der Abfindungsvertrag {sub} {m} tazminat anlaşması
die Abgrenzungsvereinbarung {sub} {f} sınırlama anlaşması
Abkommen zur Erhaltung der Fledermäuse in Europa {sub} {n} Avrupa‚da yarasa kuşlarının türünü koruma anlaşması
Abkommen zur Regelung der Vormundschaft über Minderjährige {sub} {n} reşit olmayanların velilik haklarını ayarlama anlaşması
Abkommen zur Vollstreckung ausländischer Schiedssprüche {sub} {n} yabancı hakem kurulu kararlarını uygulama anlaşması
Abkommen zwischen der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und Hongkong über den Handel mit Textil {sub} {n} Avrupa Birliği ile Honkong arasındaki Tekstil anlaşması
Abkommen über Bestimmungen auf dem Gebiet des internationalen Scheckprivatrechts {sub} {n} beynelminel çek özel hakları ilkeleri anlaşması
Abkommen über das Einheitliche Scheckgesetz {sub} {n} müşterek çek kanunu anlaşması
Abkommen über die Aufteilung der gemeinsamen Kosten und Einnahmen {sub} {n} müşterek gelir ve masrafların dağıtımı anlaşması
Abkommen über die Errichtung einer Europäischen Stiftung {sub} {n} Avrupa vakfı kurma anlaşması
Abkommen über die internationale Anerkennung von Rechten an Luftfahrzeugen {sub} {n} uluslararası havacılık haklarını tanıma anlaşması
Abkommen über die Soziale Sicherheit der Rheinschiffer {sub} {n} Ren nehri gemicilerinin sosyal güvenlik anlaşması
Abkommen über die Sozialpolitik {sub} {n} sosyal güvenlik anlaşması
Abkommen über die Sozialpolitik {sub} {n} sosyal politika anlaşması
Abkommen über die wirtschaftliche Zusammenarbeit {sub} {n} ekonomik işbirliği anlaşması
Abkommen über die Zollerleichterungen im Touristenverkehr {sub} {n} turistlere gümrük kolaylığı sağlama anlaşması
Abkommen über eine Zusammenarbeit und eine Zollunion zwischen der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft {sub} {n} avrupa birliği ülkeleri arası gümrük birliği anlaşması
Abkommen über Flugplangestaltung {sub} {n} uçuş planı yapma anlaşması
Abkommen über technische Hilfe {sub} {n} teknik yardım anlaşması
Abkommen über Warenaustausch {sub} {n} mal alıp satma anlaşması
Abkommen über wirtschaftliche Zusammenarbeit {sub} {n} ekonomik işbirliği anlaşması
das Abrüstungsabkommen {sub} {n} silahları azaltma anlaşması
die Absatzabsprache {sub} {f} pazarlama anlaşması
Abschluss eines Geschäfts {sub} {m} alış veriş anlaşması
0.002s