18 direkte Treffer gefunden für: akraba


77 indirekte Treffer gefunden für: akraba

Deutsch Türkisch
die Angehörigenarbeit {sub} {f} akrabalarla sosyal çalışma
die Agnations {sub} {pl} akrabalıklar
agnatisch {adj} akrabaca
die Angehörigengruppe {sub} {f} akraba grubu
die Anverwandschaft {sub} {f} akrabalık
die Anverwandten {sub} {pl} akrabalar
durch die Inzucht erzeugt akraba eviliğinden dünyaya gelmiş
durch die Inzucht vermehren {v} akraba eviliğinden çoğalmak
durch Inzucht züchten {v} akraba eviliğinden çoğaltmak
die Freunderlwirtschaft {sub} {f} [österr.: Vetternwirtschaft: südd.: ugs.] akraba kayırıcılığı yaparak yapmak
Geruch von Vetternwirtschaft akraba kayırıcılığı kokusu
Grad der Verwandtschaft {sub} {m} akrabalık derecesi
der Inzest {sub} {m} akrabalar arasında cinsel ilişki
die Inzestbeziehung {sub} {f} akrabalar arasında cinsel münasebet
das Inzestopfer {sub} {n} akraba tarafından cinsel tacize uğrayan kişi
die Inzestopfer {sub} {pl} akraba tarafından cinsel tacize uğrayan kişiler
das Inzestpaar {sub} {n} akraba çift
das Inzesttabu {sub} {n} akraba ile cinsel ilişki yasağı
der Inzesttäter {sub} {m} akraba ile cinsel ilişki kuran kişi
die Inzesttäterin {sub} {f} [weiblich] akraba ile cinsel ilişki kuran bayan
der Inzestwunsch {sub} {m} akrabalar arasında cinsel ilişki arzusu
die Inzucht {sub} {f} akraba evliliği
Inzucht betreiben {v} akraba evliliği yapmak
die Inzuchtbelastung {sub} {f} akraba evliliği yükü
die Inzuchtdepression {sub} {f} akraba evliliği depresyonu
der Inzuchtkoeffizient {sub} {m} akrabalık katsayısı
die Klientelwirtschaft {sub} {f} akraba kayırıcılığı yapılan ekonomi
klüngelhaft {adj} akraba kayırıcılığı
die Klüngelwirtschaft {sub} {f} akraba kayırıcılığı yapılan ekonomi
nach Parentelen erben {v} akrabalardan miras kalmak
der Nepotismus {sub} {m} akraba iltiması
der Nepotismus {sub} {m} akraba kayırıcılığı
die Nepotisten {sub} {pl} akraba kayıranlar
nepotistisch {adj} akraba kayırıcılığı
nicht verwandt akraba değil
die Nähe {sub} {f} akrabalık
ohne Verwandtschaft akrabasız
die Parentel {sub} {f} [Rechtswissenschaft] akrabalık
die Sippe {sub} {f} [Verwandtschaft] akrabalık
unter Verwandten heiraten {v} akraba evliliği yapmak
die Verwandschaft {sub} {f} akrabalık
die Verwandschaften {sub} {pl} akrabalıklar
verwandschaftlich {adj} akrabalığa ilişkin
verwandschaftliches Verhältnis {sub} {n} akrabalık ilişkisi
verwandt sein {v} akraba olmak
die Verwandte {sub} {pl} akrabalar
Verwandte besuchen {v} akraba ziyaret etmek
Verwandte und Verwandtschaftsbeziehungen {sub} {pl} akrabalar ve akraba ilişkileri
die Verwandten {sub} {pl} akrabalar
die Verwandtenehe {sub} {f} akraba evliliği
Verwandtenehen schließen {v} akraba evlilikleri yapmak
der Agnat {sub} {m} baba tarafından akraba
angeheirateter Verwandter {sub} {m} alileye sonradan katılmış akraba
die Blutsverwandte {sub} {f} kan bağı olan akraba
der Blutsverwandter {sub} {m} kan bağı olan akraba
ein Angehöriger bir akraba
ein Blutsverwandter kana bağlı akraba
ein Verwandter bir akraba
eng miteinander verwandt birbiriyle yakın akraba
entfernt verwandt uzaktan akraba
entfernt verwandt mit …ile uzaktan akraba
entfernter Verwandter {sub} {m} uzak akraba
ferner Verwandter {sub} {m} uzak akraba
hormonverwandt {adj} hormona akraba
der Kognat {sub} {m} ana tarafından akraba
der Kognat {sub} {m} aralarında kan bağı bulunan akraba
die Kognatin {sub} {f} [weiblich] ana tarafından akraba
mit der königlichen Familie verwandt kraliyet ailesi ile akraba
mit jemandem verwandt biri ile akraba
miteinander verwandt beraber akraba
nah verwandt yakın akraba
nahe Verwandschaft {sub} {f} yakın akraba
naher Verwandter {sub} {m} yakın akraba
nächster Angehöriger {sub} {m} en yakın akraba
nächster Verwandter {sub} {m} en yakın akraba
versippt {adj} uzaktan akraba
verwandt mit …ile akraba
0.005s