17 direkte Treffer gefunden für: gelten


55 indirekte Treffer gefunden für: gelten

Deutsch Türkisch
gelten als {v} ... olarak bilinmek
gelten als {v} ... sayılmak
gelten als {v} ... addetmek
gelten für ... için geçerli olmak
gelten lassen {v} hoş görmek
gelten lassen {v} kabul etmek
gelten lassen {v} tanımak
geltend {adj} geçerli
geltend {adv} değerde
geltend {adv} geçerli
geltend {adv} muteber
geltend {adv} yürürlükte
geltend {adv} yürürlükteki
geltend machen {v} dava etmek
geltend machen {v} geçerli kılmak
geltend machen {v} talep etmek
geltend machen {v} talep ve dava etmek
geltende Preise {sub} {pl} geçerli fiyatlar
geltendes Gesetz {sub} {n} geçerli yasa
geltendmachen {v} hakkını kullanmak
geltendmachen {v} yaptırım uygulamak
die Geltendmachung {sub} {f} [rechtswissenschaftlich] iddia
die Geltendmachung {sub} {f} [rechtswissenschaftlich] talep
die Geltendmachung {sub} {f} [rechtswissenschaftlich] uygulama
die Geltendmachung {sub} {f} [rechtswissenschaftlich] yaptırım
die Geltendmachung {sub} {f} [rechtswissenschaftlich] geçerli kılma
die Geltendmachung {sub} {f} [rechtswissenschaftlich] talep ve dava etme
die Geltendmachung {sub} {f} [rechtswissenschaftlich] ileri sürme
Geltendmachung von Ersatzansprüchen {sub} {f} tazminat hakları talep ve dava etme
abgelten {v} [Ansprüche: galt ab, hat abgegolten] tazminat ödemek
abgelten {v} [Geld: galt ab, hat abgegolten] hakkını ödemek
als etwas gelten {v} ...diye sayılmak
als etwas gelten {v} bi şey olarak kabul görmek
als etwas gelten {v} addedilmek
als etwas gelten {v} sayılmak
als Favorit gelten favori gösterilmek
als genehmigt gelten {v} müsaadeli kabul edilmek
als gesamtschuldnerisch haftend gelten {v} zincirleme birlikte sorumlu sayılmak
als heißer Favorit gelten iddialı favori olarak görünmek
als reich gelten zengin olarak sözü geçmek
als schick gelten {v} yakışıklı olarak sözü edilmek
als Untersuchungskosten gelten muayene masrafları olarak geçmek
als völlig inakzeptabel gelten {v} tamamen kabul edilemez olarak geçerli
ebenso viel gelten {v} aynı şekilde geçerli olmak
eingeschränk gelten {v} kısıtlı kabul edilmek
entgelten {v} bir şeyin cezasını çekmek
entgelten {v} bir şeyin ücretini ödemek
entgelten {v} birinin iyiliğine karşılık vermek
entgelten {v} cezasını çekmek
entgelten {v} karşılık para vermek
entgelten {v} tazmin etmek
entgelten {v} telâfi etmek
entgelten {v} zararını ödemek
entgelten {v} ödemek
entsprechend gelten benzer şekilde geçerli olmak
0.005s