6 direkte Treffer gefunden für: Mehrere


41 indirekte Treffer gefunden für: Mehrere

Deutsch Türkisch
mehrere Anlageformen {sub} {pl} çeşitli yatırım şekilleri
mehrere Anmelder {sub} {pl} birçok kaydolan
mehrere Anteilklassen {sub} {pl} birçok pay sınıfları
mehrere Anwendungen synchronisieren {v} birçok uygulamaları senkronlamak
mehrere Bezirke {sub} {pl} birçok mahalle
mehrere Bildtypen {sub} {pl} birçok resim ceşitleri
mehrere Bits parallel [d.h. gleichzeitig übertragen] aynı anda birçok bit
mehrere Bits seriell [d.h. nacheinander übertragen] seri halinde birçok bit
mehrere Bytes seriell [d.h. nacheinander übertragen] seri halinde birçok bayt
mehrere CDs wiedergeben {v} birçok CD‚yi çalmak
mehrere Computer einrichten {v} birçok bilgisayarı düzenlemek
mehrere Diebstähle begehen {v} birçok hırsızlık yapmak
mehrere Dinge gleichzeitig tun {v} birçok şeyi aynı anda yapmak
mehrere Dinge unter einen Hut bringen {v} birçok şeyi birbirine uydurmak
mehrere Eisen im Feuer haben elinde çok imkânı olmak
mehrere Geister {sub} {pl} birçok ruhlar
mehrere Gelegenheiten {sub} {pl} birçok olanaklar
mehrere Gene betreffend birçok gen ile ilgili
mehrere Geräte {sub} {pl} birçok aletler
mehrere Klageberechtigte {sub} {pl} dava açmak hakkına sahip birden fazla sayıda kişinin bulunması
mehrere Leute {sub} {pl} birçok insan
mehrere Lösungen {sub} {pl} çeşitli çözümler
mehrere Male {sub} {pl} birçok defa
mehrere Meter dick birçok metre kalın
mehrere Millionen {sub} {pl} birçok milyon
mehrere Mitglieder {sub} {pl} birçok üye
mehrere Möglichkeiten {sub} {pl} birçok olanak
mehrere Orte zur Auswahl {sub} {pl} seçmek için birçok yer
mehrere Schritte {sub} {pl} birçok adım
mehrere Sendungen {sub} {pl} defalarca postalama
mehrere Stellungen {sub} {f} çeşitli konumlar
mehrere Tage Dauer {sub} {f} birçok süre
mehrere unterschiedliche Klingelarten {sub} {pl} birçok çeşitleri olan zill türleri
mehrere von euch sizden bir çoğu
mehrere Warenarten {sub} {pl} birçok eşya çeşidi
mehrere Werbesprüche {sub} {pl} birçok reklam sözü
Mehrere Zeichen ersetzen oder löschen {v} birçok işareti değiştirmek veya silmek
Mehrere Zeichen markieren {v} birçok işareti işaretlemek
mehrerer birçok
mehreres [veraltend] birçok
polyartikulär {adj} mehrere Gelenke betreffend
0.003s