2 direkte Treffer gefunden für: Schule


77 indirekte Treffer gefunden für: Schule

Deutsch Türkisch
Schule abschließen, beenden {v} oklu bitirmek, sonlandırmak
Schule absolvieren {v} bitirmek
Schule besuchen {v} okula gitmek
Schule durchmachen {v} okulu bitirmek
Schule machen {v} (başkalarına) örnek teşkil etmek
Schule mit Internat {v} yatılı okul
Schule schwänzen {v} {ugs.} okuldan kaçmak
Schule schwänzen {v} {ugs.} okulu asmak
Schule schwänzen {v} {ugs.} okulu kırmak
Schule unter staatlicher Aufsicht {sub} {f} dedvlet denetiminde okul
die Schulen {sub} {pl} okullar
schulen {v} [schulte, hat geschult] ders vermek
schulen {v} [schulte, hat geschult] eğitmek
schulen {v} [schulte, hat geschult] okutmak
schulen {v} [schulte, hat geschult] öğretmek
der Schüler {sub} {m} mektep talebesi
der Schüler {sub} {m} okul öğrencisi
der Schüler {sub} {m} talebe
der Schüler {sub} {m} çırak
der Schüler {sub} {m} öğrenci
die Schüler {sub} {pl} öğrenciler
Schüler im ersten Jahr birinci sınıf öğrencisi
Schüler im zweiten Jahr ikinci sınıf öğrencisi
die Schüler-Unfallversicherung {sub} {f} öğrenciler için kaza sigortası
das Schülerabonnement {sub} {n} öğrenci abonesi
die Schülerangelegenheiten {sub} {pl} öğrenci işleri
der Schüleraustausch {sub} {m} uluslararası kültürel amaçlı öğrenci değişimi
der Schüleraustausch {sub} {m} öğrenci değişimi
Schüleraustausch Öğrenci değiş tokuşu
der Schülerausweis {sub} {m} öğrenci kimliği
der Schülerball {sub} {m} öğrenci balosu
die Schülerband {sub} {f} öğrencilerin kurduğu müzik grubu
die Schülerbibliothek {sub} {f} öğrenci kütüphanesi
der Schülerbund {sub} {m} öğrenci birliği
der Schülerbus {sub} {m} okul otobüsü
der Schülerbus {sub} {m} öğrenci otobüsü
der Schülerbus {sub} {m} öğrenci servisi
die Schülergruppe {sub} {f} öğrenci grubu
schülerhaft [abwertend] acemi gibi
schülerhaft {adj} öğrenci gibi
schülerhaft {adj} öğrenci tarzında
schülerhaft {adj} öğrenciye yakışır şekilde
das Schülerheim {sub} {n} orta öğrenim öğrenci yurdu
das Schülerheim {sub} {n} öğrenci yurdu
die Schülerin {sub} {f} [weiblich] kız talebe
die Schülerin {sub} {f} [weiblich] kız öğrenci
die Schülerin {sub} {f} [weiblich] mektep talebesi
die Schülerin {sub} {f} [weiblich] okul öğrencisi
die Schülerin {sub} {f} [weiblich] talebe
die Schülerin {sub} {f} [weiblich] öğrenci
schülerin der privatschule {sub} {f} özel okulda kız öğrenci
die Abendfortbildungsschule {sub} {f} akşam okulu
die Abendfortbildungsschule {sub} {f} gece okulu
die Abendschule {sub} {f} akşam okulu
die Abendschule {sub} {f} gece okulu
Abgang von der Schule {sub} {m} okuldan tasdikname alma
Abgang von der Schule {sub} {m} okuldan terk
Abgang von der Schule {sub} {m} okulu terk etmek
Abschneiden in der Schule {sub} {n} okulda başarı durumu
die Ackerbauschule {sub} {f} ziraat okulu
aktive Schule etkin okul
aktive Schule {sub} {f} etkin okul
Allgemeinbildende Pflichtschule {sub} {f} genel öğretim için zorunlu okul
allgemeinbildende Schule genel öğretim okulu
die Almwirtschftsschule {sub} {f} yayla ekonomi okulu
alte Schule {sub} {f} eski okul
an der Hochschule yüksek okulda
an einer Schule bir okulda
anerkannte Schule {sub} {f} tanınan okul
die Anpassungsschule {sub} {f} uyum okulu
die Arbeitsschule {sub} {f} eğitim okulu
die Arbeitsschule {sub} {f} okulu
die Architekturschule {sub} {f} mimar okulu
Archiv der Schule {sub} {n} okul arşivi
die Armenschule {sub} {f} fakirler okulu
die Armenschule {sub} {f} yoksullar okulu
auf ein College vorbereitende Privatschule koleje hazırlayan özel okul
0.004s