6 direkte Treffer gefunden für: kontak


76 indirekte Treffer gefunden für: kontak

Deutsch Türkisch
der Abklatschkrebs {sub} {m} kontak ile dudağın birinden diğerine geçen kopya kanser
der Abreißer {sub} {m} kontak anahtarı
der Anknüpfungspunkt {sub} {m} kontak noktası
die Anknüpfungspunkte {sub} {pl} kontak noktaları
die Anschlussdose {sub} {f} kontak kutusu
der Ansprechpartner {sub} {m} kontak partneri
Aufnahme von Kontakten {sub} {f} kontak kurma
der Aufsteckkontakt {sub} {m} kontak fişi
der Auslösestrom {sub} {m} kontak akımı
der Auslösestromkreis {sub} {m} kontak akımı devresi
die Berührungsfläche {sub} {f} kontak sathı
die Berührungslinie {sub} {f} kontak hattı
die Berührungslinien {sub} {pl} kontak hattları
der Berührungspunkt {sub} {m} kontak noktası
der Berührungsschutz {sub} {m} kontak arızalarına karşı koruma tertibatı
der Berührungsschutzschalter {sub} {m} kontak arızalarına karşı koruma tertibatı şalteri
die Contactlinse {sub} {f} kontaktlens
die Contactlinsen {sub} {pl} kontaktlensler
der Draht {sub} {m} kontakt
einen Kontakt aufbauen {v} kontak geliştirmek
einen Kontakt herstellen {v} kontak kurmak
einen Kontakt öffnen {v} kontak devresini açmak
die Eingriffsdauer {sub} {f} [Zahnrad] kontak süresi
die Eingriffsgrenze {sub} {f} kontak sınırı
die Eingriffsgrenzen {sub} {pl} kontak sınırları
die Eingriffslänge {sub} {f} kontak uzunluğu
die Eingriffstelle {sub} {f} kontak yeri
die Eingriffstiefe {sub} {f} kontak derinliği
der Eingriffswinkel {sub} {m} kontak açısı
er ist kontaktarm kontak çevresi dar
der Fahrisolator {sub} {m} kontak telli izolatör
die Fahrleitungsspeisung {sub} {f} kontak hattından besleme
der Flachbahnanlasser {sub} {m} kontak plakalı şalter grubu
Fühlung aufnehmen {v} kontak kurmak
die Führungsschraube {sub} {f} kontak vidası
der Greifbogen {sub} {m} kontak arkı
die Haftschale {sub} {f} [Kontaktlinse] kontakt lens
die Haftschalen {sub} {pl} kontaktlensler
im Kontakt stehen {v} kontak halinde olmak
die Klemmspannung {sub} {f} kontak voltajı
die Klemmspannungen {sub} {pl} kontak voltajları
Knüpfen von Kontakten {sub} {n} kontak kurmak
knüpfend {adj} kontak kuran
die Kohlebürste {sub} {f} kontak kömür
die Kohlebürsten {sub} {pl} kontak kömürler
der Kollektorring {sub} {m} kontak bileziği
der Kontakt {sub} {m} [Berührung] dokunma
der Kontakt {sub} {m} [Berührung] temas
der Kontakt {sub} {m} [Beziehung] ilişki
der Kontakt {sub} {m} [Naturwissenschaft] katalizör
abnormaler Kontakt {sub} {m} anormal kontak
behämmert {adj} {ugs.} kafadan kontak
bei ihm ist eine Schraube locker kafadan kontak
bei jemandem ist eine Schraube locker kafadan kontak
bewegliche Verbindungsstelle {sub} {f} hareketli kontak
der Bürstenkontakt {sub} {m} fırça tipi kontak
der Dachschaden {sub} {m} {ugs.} kafadan kontak
der Dauerkontakt {sub} {m} daimi kontak
direkter Kontakt {sub} {m} doğrudan kontak
der Doppelkontakt {sub} {m} çift kontak
der Drahtkontakt {sub} {m} tel kontak
der Dreiwegkontakt {sub} {m} üç uçlu kontak
der Einbruchmeldekontakt {sub} {m} hırsızlığa karşı kontak
einfacher Kontakt {sub} {m} basit kontak
der Einzelkreiskontakt {sub} {m} müstakil kontak
er hat einen Dachschaden [figürlich] kafadan kontak
er hat einen Vogel {ugs.} kafadan kontak
der Erstkontakt {sub} {m} ilk kontak
der Federkontakt {sub} {m} yaylı kontak
federnder Kontakt {sub} {m} yaylı kontak
das Festschaltstück {sub} {n} sabit kontak
die Festverbindungstelle {sub} {f} sabit kontak
der Flüssigkeitskontakt {sub} {m} hidrolik kontak
freundschaftlicher Kontakt {sub} {m} dostane kontak
geisteskrank {adj} kafadan kontak
gesteckter Kontakt {sub} {m} takılı kontak
0.003s