3 direkte Treffer gefunden für: müzik

Deutsch Türkisch
das Konservatorium {sub} {n} müzik
die Musik {sub} {f} müzik
die Tonkunst {sub} {f} müzik

77 indirekte Treffer gefunden für: müzik

Deutsch Türkisch
die Abspielanlage {sub} {f} müzik seti
das Abspielgerät {sub} {n} müzik aleti
accelerando müzik parçasının hızlanması
der acid {sub} {m} müzik türü
die Act {sub} {f} müzik oluşumu
das Aggregat {sub} {n} [serielle Musik] müzik takımı
die Agogik {sub} {f} müzik resitali anında tempo değiştirme
agogisch {adj} müzik resitali anında tempo değişimi
agogischer Akzent {sub} {m} müzik resitali anında tempo değiştirme aksanı
als Musiker sucht er seinesgleichen müzikçi olarak eşi bulunmaz
die Amusie {sub} {f} müzik algılama ve yaratma yeteğinin bozulması
auf den Musikwagen steigen {v} müzik arabasına binmek
auf Musik setzen {v} müzikle uğraşmak
aufspielen {v} [spielte auf, hat aufgespielt] müzik aleti çalmak
aufspielen {v} [spielte auf, hat aufgespielt] müzik yapmak
die Band {sub} {f} müzik grubu
die Band {sub} {f} müzik orkestrası
Band ist auf Welttournee {sub} {f} müzik grubu Dünya turunda
die Bands {sub} {pl} [aus dem Englischen] müzik grupları
der Berufsmusiker {sub} {m} müzikçilik mesleği olan kişi
die Berufsmusikerin {sub} {f} [weiblich] müzikçilik mesleği olan bayan
die Betkapelle {sub} {f} müzikli ilahi grubu
das Blech {sub} {n} [Instrument] müzik aleti
die Musik wurde lauter und leiser müzik bir sesli bir sessizdi
die Diskologie {sub} {f} [Musik] müzik bilimi
die Diskologie {sub} {f} [Musik] müzik sesi bilimi
ein Instrument stimmen {v} müzik aletini akort etmek
der Equalizer {sub} {m} müzik aletlerinde ses tonunu düzeltici
GEMA [Gesellschaft für musikalische Aufführungs- und mechanische Vervielfältigungsrechte] müzik sanatkârları birliği
der Gesanglehrer {sub} {m} müzik öğretmeni
der Gesangslehrer {sub} {m} müzik öğretmeni
die Gesangslehrerin {sub} {f} [weiblich] müzik öğretmeni bayan
Gesellschaft der Musikfreunde {sub} {f} müzik sevenler birliği
herumklimpern {v} müzik aleti tıngırdatmak
Hochschule für Musik {sub} {f} müzik üniversitesi
hohes C {sub} {n} [ein Ausdruck aus der Musik und bezeichnet eine bestimmte Tonhöhe!  (Den eine Oktave  über dem Kammerton 'c'  liegende Spitzenton c’’] müzikte bir ses tonu çeşidi
ins Musikgeschäft einsteigen {v} müzik işine girmek
das Instrument {sub} {n} [Musik] müzik aleti
der Instrumentenbau {sub} {m} [Musik] müzik yapımcılığı
der Instrumentenbauer {sub} {m} [Musik] müzik yapımcısı
der Instrumentenmacher {sub} {m} müzik sunileri imalcisi
der Instrumentenstimmer {sub} {m} müzik sunilerini akord edici
die Interpretation {sub} {f} müzikde bir parçayı bir üslûpla çalmak
das Intro {sub} {n} {ugs.} müzikte giriş parçası
der Kantor {sub} {m} müzik öğretmeni
die Klangfarbe {sub} {f} müzik aletinden çıkan pürüzsüz ses
das Klangholz {sub} {n} müzik sunileri için ağaç
der Klaviersaitendraht {sub} {m} müzik sunii teli
der Klimperer {sub} {m} müzik aletini kötü çalan
das Konzert {sub} {n} [Musik] müzik şöleni
konzertieren {v} müzik yapmak
absolute Musik {sub} {f} mutlak müzik
adaptive Musik {sub} {f} uygun müzik
alte Musik {sub} {f} [Vorklassik] eski müzik
alttürkische Musik {sub} {f} alaturka müzik
angewandte Musik {sub} {f} pratik müzik
die Arabeskemuzik {sub} {f} arabesk muziği
atonale Musik {sub} {f} vurgusuz müzik
beliebte Musik {sub} {f} sevilen müzik
beschwingte Musik {sub} {f} neşeli müzik
Blast [Englisch] sesli müzik
das Charivari {sub} {n} fena müzik
das Charivari {sub} {n} kulak tırmalayıcı müzik
dezente Musik hafif müzik
die Dodekafonie {sub} {f} [Musik] on iki tonlu müzik
dodekafonisch {adj} [Musik] on iki tonlu müzik
die E-Musik {sub} {f} E-müzik
die Ensemblemusik {sub} {f} ensamble müzik
entartete Musik {sub} {f} yozlaşan müzik
die Figuralmusik {sub} {f} figürlü müzik
gefällige Musik kulağa hoş gelen müzik
geistliche Musik {sub} {f} dini muzik
gemeinsame Musik {sub} {f} [Microsoft Windows] ortak müzik
getragene Musik {v} [ruhige, oft eher romantische, Musik] romantik yavaş müzik
der Hip-Hop {sub} {m} hip hop türü müzik
die Improvisationsmusik {sub} {f} doğaçlama müzik
instrumentale Musik {sub} {f} enstrümental müzik
0.004s