1 direkte Treffer gefunden für: Agogik


26 indirekte Treffer gefunden für: Agogik

Deutsch Türkisch
die Andragogik {sub} {f} [Erwachsenenbildung] andragoji
die Andragogik {sub} {f} [Erwachsenenbildung] yetişkinler eğitimi
die Andragogik {sub} {f} yaşlılık eğitim bilimi
die Antipädagogik {sub} {f} [pädagogisch] antipedagoji
die Arbeitspädagogik {sub} {f} eğitbilimi
Arbeitspädagogik çalışma pedagojisi
die Ausländerpädagogik {sub} {f} [pädagogisch] yabancılar pedagojisi
die Ausländerpädagogik {sub} {f} yabancı pedagojisi
die Ausländerpädagogik {sub} {f} yabancıların eğitimi
die Behindertenpädagogik {sub} {f} [Pädagogisch] özürlüler eğitimi
die Erlebnispädagogik {sub} {f} [pädagogisch] serüven içerikli eğitim
die Erlebnispädagogik {sub} {f} [pädagogisch] yaşantıya dayalı eğitim
experimentelle Pädagogik {sub} {f} deneysel eğitim
Fachschule für Sozialpädagogik sosyal eğitici yetiştiren meslek okulu
die Ferizeitpädagogik {sub} {f} boş zaan eğitimi
die Frühpädagogik {sub} {f} erken eğitim
die Grundschulpädagogik {sub} {f} ilköğretim okulu pedagojisi
die Heilpädagogik {sub} {f} [Heilerziehung] sağaltıcı eğitim
die Heilpädagogik {sub} {f} rehabilitasyon
die Heilpädagogik {sub} {f} tıbbi pedagoji
Hochschulabschluss in Pädagogik {sub} {m} pedagoji bölümünden mezuniyet
Institut für Sozialer und Sozialpädagogik {sub} {n} Sosyal Çalışma ve Sosyal Eğitim Enstitüsü
interkulturelle Pädagogik {sub} {f} [pädagogisch] kültürlerarası eğitim
die Kleinkindpädagogik {sub} {f} küçük çocuk pedagojisi
die Kriminalpädagogik {sub} {f} ceza eğitbilimi
die Medienpädagogik {sub} {f} [pädagogisch] medya eğitimi
0.001s