4 direkte Treffer gefunden für: kullanılan


55 indirekte Treffer gefunden für: kullanılan

Deutsch Türkisch
Abnahmeprüfung an dem Einsatzort {sub} {f} kullanılan yerde teslim alma muayenesi
Aktiva und Passiva {sub} {pl} kullanılan miktar ve geldiği kaynak
am Einsatzort geformt kullanılan yerde şekillendirilmiş
beanspruchter Kredit {sub} {m} kullanılan kredi
benutzte Eisenbahn {sub} {f} kullanılan tren yolu
benutzte Schriftarten {sub} {pl} kullanılan yazı türleri
eingesetzte Maschinen {sub} {pl} kullanılan makineler
eingesetzter Maschinenpark {sub} {m} kullanılan makine parkı
eingesetztes Kapital {sub} {n} kullanılan sermaye
der Gebrauchsartikel {sub} {m} kullanılan eşya
die Gebrauchsartikel {sub} {pl} kullanılan eşyalar
der Gebrauchsgegenstand {sub} {m} kullanılan eşya
der Gebrauchsgegenstand {sub} {m} kullanılan madde
das Gebrauchsgeschirr {sub} {n} kullanılan çanak çömlek
das Gebrauchsgut {sub} {n} kullanılan eşya
die Gebrauchsmetalle {sub} {pl} kullanılan metaller
genutzte Betriebszeit {sub} {f} kullanılan işleme zamanı
genutzter Anteil {sub} {m} kullanılan pay
Grundfläche der benutzten Gewächshäuser {sub} {f} kullanılan seraların yüzeyi
der Handhabungsroboter {sub} {m} kullanılan robot
herangezogenes Kapital {sub} {n} kullanılan sermaye
in Anspruch genommener Kredit kullanılan kredi
der Nutzraum {sub} {m} kullanılan oda
die Nutztiefe {sub} {f} kullanılan derinlik
der Nutzwald {sub} {m} kullanılan orman
der Strohmann {sub} {m} kullanılan kişi
verbrauchte Materialien {sub} {pl} kullanılan malzemeler
verbrauchte Menge {sub} {f} kullanılan mitar
verbrauchte Prämie {sub} {f} kullanılan prim
verbrauchter Brennstoff {sub} {m} kullanılan yakıt maddesi
verbrauchter Sand {sub} {m} kullanılan kum
verwendete Einheit {sub} {f} kullanılan birim
verwendetes Teil {sub} {n} kullanılan parça
Wert aller verwendeten Waren {sub} {m} kullanılan tüm eşyaların değeri
abusiv kötüye kullanılan
attributiv {adj} atributiv olarak kullanılan
attributiv {adj} belirtici olarak kullanılan
ein Mittel zum Zweck hedefe ulaşmada basamak olarak kullanılan
formelhaft {adj} çok kullanılan
gemeinsam benutzt müşterek kullanılan
gewerblich genutzt ticari amaçla kullanılan
kommerzialisierend {adj} ticari anaçla kullanılan
manuell betätigt {adj} elle kullanılan
der Mehrweg {sub} {m} tekrar kullanılan
meistbefahren {adj} en çok (taşıt tarafından) kullanılan
meistbenutzt en çok kullanılan
meistgebraucht {adj} en çok kullanılan
meistverwendet {adj} en çok kullanılan
mit voller Leistung beansprucht tam güçle kullanılan
pronominal {adj} [Grammatik] zamir olarak kullanılan
präpositional {adj} [Grammatik] edatla birlikte kullanılan
präpositional {adj} [Grammatik] ilgeçle birlikte kullanılan
die Retorte {sub} {f} damıtmada kullanılan
singularisch {adj} tekil olarak kullanılan
sprichwörtlich {adj} ata sözü olarak kullanılan
0.003s