20 direkte Treffer gefunden für: Toleranz


65 indirekte Treffer gefunden für: Toleranz

Deutsch Türkisch
Toleranz des größten Durchmessers {sub} {f} en büyük çapın hata sınırı
Toleranz des Schließmaßes {sub} {f} kapanma ihtiyat payı
Toleranz freie Maße {sub} {f} serbest ölçülerin toleransı
Toleranz gegenüber Mischkulturen {sub} {f} karışık kültürlere karşı tolerans
Toleranz ist unser Leitmotiv hoşgörülülük bizim temel düşüncemiz
Toleranz, eingeengte- {sub} {f} daraltılmış tolerans
die Toleranzanalyse {sub} {f} tolerans analizi
die Toleranzausnutzung {sub} {f} toleranstan faydalanma
toleranzbehaftet {adj} toleranslı
der Toleranzbereich {sub} {m} tolerans alanı
die Toleranzdosis {sub} {f} alınabilecek en üst doz
die Toleranzdosis {sub} {f} alınabilme miktarı
die Toleranzdosis {sub} {f} tolerans dozu
die Toleranzen {sub} {pl} toleranslar
der Toleranzfaktor {sub} {m} tolerans faktörü
das Toleranzfeld {sub} {n} tolerans sathı
das Toleranzfenster {sub} {n} tolerans penceresi
das Toleranzfreimaß {sub} {n} tolerans
der Toleranzgrad {sub} {m} tolerans derecesi
die Toleranzgrenze {sub} {f} hoşgörü sınırı
die Toleranzgrenze {sub} {f} tolerans sınırı
die Toleranzgrenzen {sub} {pl} tolerans sınırları
toleranzhaltig {adj} [Passungen] toleransa uygun
die Toleranzhaltigkeit {sub} {f} tolerans uygunluğu
die Toleranzlehre {sub} {f} tolerans mastarı
die Toleranzmenge {sub} {f} tolerans miktarı
die Toleranzrechnung {sub} {f} tolerans hesabı
die Toleranzreihe {sub} {f} tolerans grubu
die Toleranzschwankung {sub} {f} tolerans değişimi
die Toleranzschwelle {sub} {f} hoşgörü eşiği
die Toleranzschwelle {sub} {f} hoşgörü sınırı
die Toleranzschwelle {sub} {f} tolerans sınırı
das Toleranzstadium {sub} {n} [z.B. bei Narkose] tolerans safhası
das Toleranzstadien {sub} {n} [z.B. bei Narkose] tolerans safhaları
der Toleranztest {sub} {m} tolerans deneyi
die Toleranzvergabe {sub} {f} toleranslama
der Toleranzwert {sub} {m} tolerans değeri
die Toleranzüberschreitungen {sub} {pl} tolerans değerini aşma durumları
Toleranz zeigen {v} müsamaha göstermek
die Abgleichtoleranz {sub} {f} dengeleme avansı
die Ablauftoleranz {sub} {f} bitim tarihi toleransı
die Abnahmetoleranz {sub} {f} kabul toleransı
die Abnutzungstoleranz {sub} {f} aşınma toleransı
die Achskrafttoleranz {sub} {f} dingil yükü toleransı
die Achsneigungstoleranz {sub} {f} dingilin yamukluk toleransı
die Alkoholintoleranz {sub} {f} alkol entoleransı
die Alkoholintoleranz {sub} {f} alkole dayanıksızlık
die Alkoholintoleranz {sub} {f} alkolü kaldıramama
die Allgemeintoleranz {sub} {f} genel müsamaha
die Allgemeintoleranz {sub} {f} genel tolerans
die Ambiguitätsintoleranz {sub} {f} belirsizlik toleransı
die Ambiguitätstoleranz {sub} {f} [Psychologisch] çok anlamlılık sınırı
die Auswuchtungstoleranz {sub} {f} balans toleransı
außer Toleranz tolerans dışı
die Bauteiltoleranz {sub} {f} inşaat parçası toleransı
die Bautoleranz {sub} {f} inşaat toleransı
die Bearbeitungstoleranz {sub} {f} imâlat toleransı
die Belastungstoleranz {sub} {f} yükleme toleransı
Bereich in Toleranz {sub} {m} alan tolerans dahilinde
die Bohrungstoleranz {sub} {f} delik avansı
die Dehnungstoleranz {sub} {f} genleşme toleransı
die Dickentoleranz {sub} {f} kalınlık toleransı
die Ebenheitstoleranz {sub} {f} düzlük tolerensı
die Einbautoleranz {sub} {f} montaj toleransı
eingeengte Toleranz {sub} {f} daraltılmış hata payı
0.004s