18 direkte Treffer gefunden für: zeigen


43 indirekte Treffer gefunden für: zeigen

Deutsch Türkisch
zeigen, auf {v} göstermek
zeigen, auf {v} [Fehler] hatasını ortaya dökmek
zeigen, Freude~ {v} sevincini göstermek
zeigen, sich~ {v} gözükmek
Zeigen Sie es mir doch mal! hele bana bir gösterin
Zeigen Sie mir Ihre Hand! elinizi gösterin!
Zeigen Sie mir Ihren Pass! pasaportunuzu gösterin!
Zeigen Sie mir wo! nerede gösterin!
Zeigen Sie mir, wo Sie Schmerzen haben! ağrıyan yeri gösterin bana!
Zeigen Sie mir, wo Sie Schmerzen haben! ağrıyan yerinizi bana gösterin!
Zeigen und Klicken {sub} {n} göstermek ve tıklamak
zeigen wie es zerlegt wird {v} nasıl demonte edileceğini göstermek
zeigen, was man drauf hat {ugs.} ne tür yetenekleri olduğunu göstermek
zeigen, was man kann nelere muktedir olduğunu göstermek
zeigen, was man wirklich drauf hat {ugs.} gerçekten nelere mukterdir olduğunu göstermek
zeigend {adj} gösteren
zeigen, wo man Schmerzen hat ağrıyan yeri göstermek
Abhängigkeit zeigen {v} bağımlılık göstermek
abwartende Haltung zeigen {v} bekleyen bir duruş sergilemek
die Alarmanzeigen {sub} {pl} alarm göstergeleri
alle Modelle anzeigen tüm modelleri göstermek
alle Nachrichten anzeigen tüm haberleri göstermek
alle offenen Dokumente anzeigen tüm açık dokümanları göstermek
alles anzeigen {v} her şeyi göstermek
als Video zeigen videoda göstermek
alternativen Bildschirm anzeigen alternatif ekranı göstermek
die Anzeigen {sub} {pl} ihbarlar
die Anzeigen {sub} {pl} ilanlar
anzeigen {v} [erkennen lassen] işaret etmek
anzeigen {v} [Informatik: Datei] görüntülemek
anzeigen {v} [Kontur] göstermek
anzeigen {v} [Vergehen] ihbar etmek
anzeigen {v} [zeigte an, hat angezeigt] beyan etmek
anzeigen {v} [zeigte an, hat angezeigt] bildirmek
anzeigen {v} [zeigte an, hat angezeigt] birini ihbar etmek
anzeigen {v} [zeigte an, hat angezeigt] delâlet etmek
anzeigen {v} [zeigte an, hat angezeigt] gösterimlemek
anzeigen {v} [zeigte an, hat angezeigt] haber vermek
anzeigen {v} [zeigte an, hat angezeigt] ihbarda bulunmak
anzeigen {v} [zeigte an, hat angezeigt] ilan etmek
anzeigen {v} [zeigte an, hat angezeigt] reklam yapmak
anzeigen {v} [zeigte an, hat angezeigt] şikâyette bulunmak
Artefakte anzeigen {v} aletleri göstermek
0.005s