10 direkte Treffer gefunden für: tarım


77 indirekte Treffer gefunden für: tarım

Deutsch Türkisch
Abfälle, landwirtschaftliche~ {sub} {pl} tarımsal atıklar
Ackerbau treiben tarımcılık yapmak
Ackerbau und Viehzucht {sub} {m} tarım ve hayvancılık
der Ackerbaubetrieb {sub} {m} tarım işletmesi
die Ackerbauforschung {sub} {f} tarımsal araştırma
das Ackerbaugerät {sub} {n} tarım takımı
die Ackerbaulehre {sub} {f} tarım ilmi
die Ackerbauprodukte {sub} {pl} tarım mamulleri
die Ackerbauprodukte {sub} {pl} tarım ürünleri
das Ackerbausystem {sub} {n} tarım sistemi
ackerbautreibend {adj} tarımla uğraşan
der Ackerboden {sub} {m} tarım tarlası
die Ackerfläche {sub} {f} tarım sahası
der Ackerfrauenmantel {sub} {m} tarım kadınları kaputu
die Ackergeräte {sub} {pl} tarım takımları
ackerisches Verfahren {sub} {n} tarımsal yöntem
die Ackerkrume {sub} {f} [bereits bearbeitet] tarıma hazırlanmış toprak
die Ackerkrume {sub} {f} [oberste Schicht] tarımlık toprak
die Ackerkrumen {sub} {pl} tarıma hazır topraklar
das Ackerland {sub} {n} tarıma elverişli arazi
die Ackerlandbeihilferegelung {sub} {f} tarım alanı yardım düzenlemesi
das Ackerrecht {sub} {n} tarım hukuku
der Ackerwagen {sub} {m} tarım aracı
der Agrarbericht {sub} {m} tarım raporu
die Agrarberichterstattung {sub} {f} tarım rapotörlüğü
der Agrarbetrieb {sub} {m} tarım işletmesi
der Agrarbinnenmarkt {sub} {m} tarım pazarı
die Agrarbiologie {sub} {f} tarım biyolojisi
die Agrarbiozönose {sub} {f} tarım boyosenozu
die Agrardepression {sub} {f} tarım depresyonu
die Agrareinfuhr {sub} {f} tarım ithalatı
das Agrarerzeugnis {sub} {n} tarım ürünü
die Agrarerzeugnisse {sub} {pl} tarım ürünleri
der Agrarexport {sub} {m} tarım ürünleri ihracatı
die Agrarfläche {sub} {f} tarım alanı
die Agrarforschungseinrichtungen {sub} {pl} tarım araştırma kuruluşları
die Agrarforschungsstellen {sub} {pl} tarım araştırma yerleri
die Agrarfrage {sub} {f} tarım sorunu
das Agrargebiet {sub} {n} tarım bölgesi
das Agrargefüge {sub} {n} tarım yapısı
die Agrargenossenschaft {sub} {f} tarım kooperatifi
die Agrargeographie {sub} {f} tarım coğrafyası
die Agrargeschichte {sub} {f} tarım tarihçesi
die Agrargesellschaft {sub} {f} tarım kuruluşu
die Agrargesellschaft {sub} {f} tarım toplumu
die Agrargesetze {sub} {pl} tarım kanunları
die Agrargesetzgebung {sub} {f} tarım kanunu koyma yetkisi
die Agrargesetzgebung {sub} {f} tarım yasası çıkarma
die Agrargrenze {sub} {f} tarım sınırı
die Agrargüter {sub} {pl} tarım mamulleri
der Agrargütesiegel {sub} {m} tarım kalite mühürü
Aber für dich leg ich meinen Finger ins Feuer ancak senin için kendini tehlikeye atarım
Aber für dich leg ich meine Hand ins Feuer ancak senin için kendini tehlikeye atarım
der Biolandbau {sub} {m} organik tarım
biologische Landwirtschaft {sub} {f} biyolojik tarım
biologischer Ackerbau {sub} {m} biyolojik tarım
das Blankogiro {sub} {n} açık aktarım
der Blankoindossament {sub} {m} açık aktarım
bodenerschöpfender Pflanzenanbau {sub} {m} toprak verimini azaltan tarım
bodenunabhängiger Anbau {sub} {m} zeminden bağımsız tarım
das werde ich mir merken! {ugs.} bunu aklımda tutarım
die Datendirektübertragung {sub} {f} çevrimiçi bilgi aktarım
die Duplexübertragung {sub} {f} çiftyönlü aktarım
die Echtzeitübermittlung {sub} {f} gerçek zamanlı aktarım
extensive Landwirtschaft {sub} {f} geniş tarım
der Finanztransfer {sub} {m} mali aktarım
die Gegenübertragung {sub} {f} karşı aktarım
ich bin dafür taraftarım
ich bin dafür ben bu işe taraftarım
ich bin sehr dafür ben bu işe çok taraftarım
intensive Landwirtschaft modern tarım
intensive Landwirtschaft yoğun tarım
landwirtschaftliche Nebenerwerbsstelle {sub} {f} yan olarak tarım
die Leerübertragung {sub} {f} boş aktarım
das Lehngut {sub} {n} aktarım
mechanische Übertragung {sub} {f} mekanik aktarım
motorisierte Landwirtschaft {sub} {f} motorla yapılan tarım
0.005s