22 direkte Treffer gefunden für: söz


77 indirekte Treffer gefunden für: söz

Deutsch Türkisch
abbrechen {v} [Rede] sözünü kesip devam etmemek
abgemacht sözleşilmiş
abgemacht ist abgemacht sözümüz sözdür
abgesprochen sözleşmiş
abgesprochene Bedingungen {sub} {pl} sözleşilmiş şartlar
abgesprochener Preis {sub} {m} sözü kesilmiş fiyat
das Abkommen {sub} {n} sözleşme
Abkommen schließen {v} sözleşme yapmak
Ablauf eines Vertrages {sub} {m} sözleşmenin sona ermesi
abmachen {v} [machte ab, hat abgemacht] sözleşmek
die Abmachung {sub} {f} sözleşme
die Abrede {sub} {f} sözleşme
Abschluss einer Vereinbarung {sub} {m} sözleşmeyi sonuca bağlama
Abschluss erzielen {v} sözleşme yapmak
die Absprache {sub} {f} sözleşme
die Abspracheart {sub} {f} sözleşme şekli
absprachegemäß sözleşmeye göre
die Absprachen {sub} {pl} sözleşmeler
absprechen {v} [ausmachen] söz kesmek
absprechen {v} [ausmachen] sözleşmek
absprechend {adj} sözleşen
abtrünnig {adj} sözünden dönen
abwägen {v} [Worte] sözlerini tartıp biçmek
abwürgen {v} [Diskussion] sözünü kesmek
abwürgend {ugs.} söz kesen
amnestische Aphasie {sub} {f} sözel amnezi
das Anagramm {sub} {n} sözcükteki harflerin yerlerinin değiştirilmesi ile yeni sözcük bulmaca
die Anagramme {sub} {pl} sözcük bulmacaları
angeblich {adj} sözde
angeblich {adj} sözde olan
angeblich {adj} sözümona
angeblicher Dieb {sub} {m} sözümona hırsız
angeblicher Vater {sub} {m} sözde baba
angeblicher Wert {sub} {m} sözde değer
angebliches Missverständnis {sub} {n} sözde yanlış anlaşılma
die Angeblichkeit {sub} {f} sözdelik
die Angeblichkeiten {sub} {pl} sözdelikler
Angebot, mündliches- {sub} {n} söz teklif
angeloben {adv} söz vermek
angeloben [geh.: zusagen, versprechen] söz vermek
die Angestellte {sub} {f} sözleşmeli
der Angestellte {sub} {m} sözleşmeli
die Angestelltenrentenversicherung {sub} {f} sözleşmeli emekli sigortası
Angestellter [ein] sözleşmeli
die Anklagerede {sub} {f} [Rechtswissenschaft] söz iddianame
anknüpfen {v} [knüpfte an, hat angeknüpft] sözü bir yere getirmek
anknüpfend {adj} sözü edilen
anknüpfend {adj} [durch Knüpfen an etwas befestigend] sözü bir yere getiren
der Anlaut {sub} {m} [Grammatik] sözlük veya hecenin ilk sesi
die Anmache {sub} {f} {ugs.} söz taciz
die Ansprechbarkeit {sub} {f} söze tepki vermeğe muktedir olma
abfällige Bemerkung {sub} {f} aşağılayıcı söz
abfällige Bemerkung {sub} {f} kötüleyici söz
abgedroschene Bemerkung {sub} {f} adi söz
abgedroschene Bemerkung {sub} {f} tatsız söz
die Abschweifung {sub} {f} arasöz
ahoi gemicilerin telefon ederken kullandığı söz
die Allegorese {sub} {f} dolaylı söz
alleluja [Halleluja] Hebräisch yani İsrailce dilinden gelme Allah`ı yüceltici söz
anerkennende Bemerkung {sub} {f} onaylayıcı söz
anerkennende Bemerkung {sub} {f} övücü söz
die Anspielung {sub} {f} [Unterstellung] imalı söz
die Anspielung {sub} {f} kinayeli söz
die Anzüglichkeit {sub} {f} kırıcı söz
der Aufreger {sub} {m} {ugs.} provoke edici algılanan söz
aufstachelnde Bemerkung {sub} {f} kışkırtıcı söz
das Augenblickswort {sub} {n} ani söz
ausdrückliche Zusicherung {sub} {f} kesin söz
ausdrückliches Versprechen {sub} {n} kesin söz
die Ausflucht {sub} {f} kaçamak söz
die Ausflucht {sub} {f} kaçamaklı söz
ausgelassenes Wort {sub} {n} şamata söz
die Ausrede {sub} {f} kaçamaklı söz
die Banalität {sub} {f} beyliksöz
der Bannspruch {sub} {m} flâmaya yazılan söz
die Bauchtänzerin {sub} {f} [weiblich] dansöz
bedingte geschäftliche Zusage koşullu ticari söz
0.005s