6 direkte Treffer gefunden für: Aphasie


26 indirekte Treffer gefunden für: Aphasie

Deutsch Türkisch
die Akataphasie {sub} {f} akatafazi
die Akataphasie {sub} {f} gramatik kurallarını doğru uygulayamama durumu
die Akataphasie {sub} {f} ifadede cümle yapısı bozukluğu
amnestische Aphasie {sub} {f} amnestik afazi
amnestische Aphasie {sub} {f} konuşmayı unutmaktan ötürü konuşamama
amnestische Aphasie {sub} {f} sözel amnezi
amnestische Aphasie {sub} {f} verbal amnezi
Broca Aphasie {sub} {f} broca afazisi
Broca Aphasie {sub} {f} kortikal motor afazi
die Farbennamenaphasie {sub} {f} renk adlarını zikredememe durumu
die Fingeraphasie {sub} {f} sözleri parmaklarla ifade etme
globale Aphasie {sub} {f} konuşma ve anlama yeteneği kaybolan genel beyin hastalığı
die Jargonaphasie {sub} {f} jargon afazisi
kortikale motorische Aphasie {sub} {f} broca afazisi
kortikale motorische Aphasie {sub} {f} kortikal motor afazi
kortikale motorische Aphasie {sub} {f} kortikomotor afazi
kortikale sensorische Aphasie {sub} {f} kortikal sensoryel afazi
kortikale sensorische Aphasie {sub} {f} kortikosensoryel afazi
kortikale sensorische Aphasie {sub} {f} wernicke afazisi
motorische Aphasie {sub} {f} motor afazi
die Paraphasie {sub} {f} [Med.] hastalıklı oluşum
die Paraphasie {sub} {f} [Med.] kelime karışıklığı
die Paraphasie {sub} {f} [Med.] parafazi
die Paraphasie {sub} {f} [Med.] sözcükleri yerinde kullanamama
die Paraphasie {sub} {f} kelimeleri ve cümleleri anlaşılmaz şekilde kullanma şeklindeki konuşma bozukluğu
die Paraphasie {sub} {f} parafazi
0.002s