1 direkte Treffer gefunden für: möge

Deutsch Türkisch
möge olsun

39 indirekte Treffer gefunden für: möge

Deutsch Türkisch
die Mogelei {sub} {f} hilekârlık
die Mogelei {sub} {f} sahtekârlık
die Mogelei {sub} {f} üçkâğıtçılık
das Mogeln {sub} {n} {ugs.} hile yapma
mogeln {v} [beim Würfeln] zar tutmak
mogeln {v} [mogelte, hat gemogelt] aldatmak
mogeln {v} [mogelte, hat gemogelt] hile yapmak
mogeln {v} [mogelte, hat gemogelt] kandırmak
mogeln {v} [mogelte, hat gemogelt] oyunda aldatmak
mogeln {v} [mogelte, hat gemogelt] zar tutmak
mogelnd {adj} hile yapan
die Mogelpackung {sub} {f} aldatıcı ambalâj
die Mogelpackung {sub} {f} içi dışı bir olmayan şey
mogelt [er, sie, es~] hile yapıyor
mogelte [er, sie, es~] hile yapmıştı
die Mogelverpackung {sub} {f} aldatıcı paket
der Mogelzettel {sub} {m} kopya kâğıdı
möge Allah dir eine angenehme Nacht erlauben! Allah rahatlık versin
möge dich Gott beschützen! Allah seni korusun!
möge er in Frieden ruhen barış içinde yatsın
möge Glück bringen hayırlı olsun
möge Glück bringen mein Herz hayırlı olsun canım
möge Gott dich seligen Allah seni bahtiyar etsin
möge Gott dir wachen Geist shenken Allah sana zihin açıklığı versin
möge ihm/ihr Glück bringen hakkında hayırlısı olsun
Möge jeder Tag voller Freude und Überraschung sein her günü sevinç ve sürprizlerle dolu olsun
möge seine Seele in Frieden ruhen ruhu şadolsun
möge seine Seele in Frieden ruhen ruhu barış içinde yatsın
mögen {v} [gernhaben] beğenmek
mögen {v} [gernhaben] hoşlanmak
mögen {v} [gernhaben] sevmek
mögen {v} [haben wollen, wünschen] arzu etmek
mögen {v} [haben wollen, wünschen] istemek
mögen {v} [mag, mochte, gemocht] s. mögen
Mögen all eure Sorgen klein sein üzüntüleriniz küçük olsun
Mögen die Leute sagen, was sie wollen kim ne söylerse söylesin
mögen nicht [sie~] hoşlanmıyorlar
vermöge {präp} ...ın/in sayesinde
vermöge {präp} [Genitiv] ...den dolayı
0.002s