4 direkte Treffer gefunden für: kazancı


55 indirekte Treffer gefunden für: kazancı

Deutsch Türkisch
der Besserverdiener {sub} {m} kazancı iyi olan
den Ertrag wieder investieren kazancı tekrar yatırmak
den Gewinn einstecken kazancı cebine atmak
den Gewinn erhöhen kazancı yükseltmek
den Gewinn ermitteln kazancı tespit etmek
den Gewinn kassieren kazancı almak
den Gewinn maximieren kazancı en üst seviyeye çıkarmak
den Gewinn schmälern kazancı azaltmak
den Gewinn teilen kazancı bölüşmek
den Gewinn vergrößern kazancı büyütmek
den Gewinn verteilen kazancı paylaşmak
den Verdienst zusammenlegen kazancı bir araya getirmek
einen Teil des Gewinns zurücklegen kazancın bir kısmını biriktirmek
Erlös binden kazancı bağlamak
Ermittlung des Gewinns {sub} {f} kazancı araştırma
Gewinn einstecken {v} kazancı cebine atmak
Gewinn maximieren {v} kazancı azami artırmak
Gewinn mehren {v} kazancı artırmak
Gewinn reinvestieren {v} kazancı yatırıma harcamak
gut gestellt sein kazancı iyi olmak
die Kesselarbeit {sub} {f} kazancılık
die Kesselschmiedearbeit {sub} {f} kazancılık
die Kupferschmiedekunst {sub} {f} kazancılık sanatı
Minderung des Gewinns {sub} {f} kazancın azalması
die Schraubknechte {sub} {f} kazancı mengenesi
der Treibhammer {sub} {m} [z. B. für Kupferblech] kazancı çekici
Verteilung des Gewinns {sub} {f} kazancı taksim etme
Verwendung des Gewinns {sub} {f} kazancın kullanılaması
Zunahme des Gewinns {sub} {f} kazancın artması
der Abwertungsgewinn {sub} {m} devalüasyon kazancı
der Abwicklungsgewinn {sub} {m} tasfiye kazancı
der Agiogewinn {sub} {m} [Wirtschaft] acyo kazancı
der Agiogewinn {sub} {m} [allgemein] bir para biriminden diğerine geçişte alınan komisyon kazancı
der Agiogewinn {sub} {m} [Wirtschaft] kambiyo primi kazancı
der Agiogewinn {sub} {m} [Wirtschaft] bankaların kredi işlemleri dolayısıyla müşteriden aldığı faiz kazancı
der Akkordlohnverdienst {sub} {m} götürü ücret kazancı
die Aktiendividende {sub} {f} hisse senedi kazancı
die Aktiengewinne {sub} {pl} hisse senetleri kazancı
der Anfangsgewinn {sub} {m} başlangıç kazancı
die Anfangsrendite {sub} {f} başlangıç kazancı
der Anlegergewinn {sub} {m} yatırımcı kazancı
der Anleihegewinn {sub} {m} tahvil kazancı
der Arbeitsverdienst {sub} {m} çalışma kazancı
der Aufwertungsgewinn {sub} {m} değer artma kazancı
der Außenhandelsgewinn {sub} {m} dış ticaret kazancı
der Bankgewinn {sub} {m} banka kazancı
der Bankprofit {sub} {m} banka kazancı
betrieblicher Ertrag {sub} {m} işletme kazancı
der Betriebsgewinn {sub} {m} işletmenin kazancı
der Brotverdienst {sub} {m} ekmek parası kazancı
der Brutgewinn {sub} {m} [Kernreaktor] üretme kazancı
der Durchschnitts-Stundenverdienst {sub} {m} ortalama saat ücreti kazancı
der Effizienzgewinn {sub} {m} verimlilik kazancı
der Einlagegewinn {sub} {m} mevduat kazancı
der Energiegewinn {sub} {m} enerji kazancı
0.003s