3 direkte Treffer gefunden für: gün

Deutsch Türkisch
der Gun {sub} {m} dara uyuşturucu vurulan iğne
der Stichtag {sub} {m} gün
der Tag {sub} {m} gün

77 indirekte Treffer gefunden für: gün

Deutsch Türkisch
... tägig gün süren
... tägig günlük
auf dem Laufenden güncel
der Abendhimmel {sub} {m} gün batışından birkaç saat sonrası gökyüzü
das Abendrot {sub} {n} gün batımı
die Abendröte {sub} {f} gün batımı
die Ablasserteilung {sub} {f} günâh affı
das Ablassgeld {sub} {n} günah affı nedeniyle kiliseye giren para
der Ablassprediger {sub} {m} günah affeden papaz
Abnahme der Tage {sub} {f} günlerin azalması
das Abruzzen {sub} {n} güney italya‚da bir bölgenin adı
die Absolution {sub} {f} günah çıkarma
die Absolution {sub} {f} günahların affı
die Absolution {sub} {f} günahlarını affetme
Absolutions günah çıkarma
der Acajoubaum {sub} {m} Güney Amerika elma ağacı
Achse der Ekliptik {sub} {f} güneşin gökyüzünde izlediği yol ekseni
der Acht-Stunden-Tag {sub} {m} günde sekiz saat
das Adygeja {sub} {n} güneyde bir Rus Federal Cumhuriyeti
das Afrikans {sub} {n} Güney Afrika Boer dili
das After-Sun-Produkt {sub} {n} gün banyosundan sonra kullanılan mamul
Akne solaris {sub} {f} gün sivilcesi
das Aktinogramm {sub} {n} [Aufzeichnung der Sonneneinstrahlung] gün ışınlarını kayıt eden alet
das Aktinometer {sub} {n} gün ışınlarının kuvvetini ölçme sunii
die Aktinometrie {sub} {f} gün ışınları ölçümü
aktinometrisch {adj} gün ışınları ile ilgili
Aktivitäten des täglichen Lebens {sub} {pl} günlük yaşamın aktiviteleri
die Aktualangst {sub} {f} güncel kaygı
der Aktualisator {sub} {m} güncelleştrici
aktualisierbar {adj} güncelleştirilebilir
aktualisieren {v} [aktualisierte, hat aktualisiert] güncellemek
aktualisieren {v} [aktualisierte, hat aktualisiert] güncelleştirme
aktualisieren {v} [aktualisierte, hat aktualisiert] güncelleştirmek
aktualisieren {v} [aktualisierte, hat aktualisiert] günlemek
Aktualisieren Beenden {sub} {n} güncelleme ve sona erdirme
aktualisiert güncellenen
aktualisierte Fassung {sub} {f} güncellenmiş metin
aktualisierte Kalkulation {sub} {f} güncelleştirilmiş hesap
aktualisierte Programmdatei {sub} {f} güncelleştirilmiş program dosyası
aktualisierte Zeichnung {sub} {f} güncellenmiş çizim
die Aktualisierung {sub} {f} güncelleme
die Aktualisierung {sub} {f} güncelleşme
die Aktualisierung {sub} {f} güncelleştirme
Aktualisierung erzwingen {sub} {f} güncellemeyi mecbur etmek
Aktualisierung wird gestartet güncellemeyi harekete geçirmek
die Aktualisierungen {sub} {pl} güncelleştirmeler
Aktualisierungs- güncelleme
die Aktualisierungsaktionen {sub} {pl} güncelleme aksiyonları
das Aktualisierungsintervall {sub} {n} güncelleme aralığı
die Aktualisierungskarte {sub} {f} güncelleme kartı
das Aktualisierungsprogramm {sub} {n} güncelleme programı
a la Mode modaya uygun
a-la-mode modaya uygun
abgearbeitet {adj} yorgun
abgedichtet {adj} yoğun
abgekämpft yorgun
abgeschlagen {adj} yorgun
abholzbar {adj} kesime uygun
absolut dicht {adj} tamamen yoğun
abstandsgetreu mesafeye uygun
abätzend {adj} kostikle işlemeye uygun
achsengerecht dingile uygun
die Acht {sub} {f} sürgün
der Achtstundentag {sub} {m} sekiz saatlik gün
adaptive uygun
adequate uygun
die Adäquanz {sub} {f} uygun
adäquat {adj} uygun
adäquat [angemessen] uygun
adäquater daha uygun
die Airsoftgun {sub} {f} [Softairgun] pompalı tüfek
akzeptabel {adj} uygun
akzeptabel uygun
akzeptabel für die meisten Geschmäcke çoğunluğun damak tadı için uygun
alle Tage her gün
der Alltag {sub} {m} olağan bir gün
der Alltag {sub} {m} sıradan bir gün
0.004s