49 direkte Treffer gefunden für: değiştirmek

Deutsch Türkisch
abwandeln {v} değiştirmek
abwechseln {v} değiştirmek
abwechseln lassen {v} değiştirmek
abändern {v} [wechseln] değiştirmek
abändern {v} [ändern] değiştirmek
abändern {v} [änderte ab, hat abgeändert] değiştirmek
aptieren {v} değiştirmek
austauschen {v} değiştirmek
auswechseln {v} değiştirmek
ändern {v} değiştirmek
bekehren {v} [Glaube] değiştirmek
eintauschen {v} değiştirmek
einwechseln {v} değiştirmek
ersetzen {v} [auswechseln] değiştirmek
im Tausch gegen {v} değiştirmek
in Tausch geben {v} değiştirmek
kommutieren {v} değiştirmek
konvertieren {v} değiştirmek
manipulieren {v} [manipulierte, hat manipuliert] değiştirmek
modifizieren {v} değiştirmek
permutatieren {v} [Mathematik] değiştirmek
Retrofit [Ein Englisches Wort für Umristen, Nachrüsten] değiştirmek
revidieren {v} [abändern] değiştirmek
revidieren {v} [revidierte, hat revidiert] değiştirmek
revolutionieren {v} [revolutionierte, hat revolutioniert] değiştirmek
schalten {v} [schaltete, hat geschaltet] değiştirmek
tauschen {v} [tauschte, hat getauscht] değiştirmek
umarbeiten {v} değiştirmek
umbauen {v} [baute um, hat umgebaut] değiştirmek
umbilden {v} değiştirmek
umbilden v değiştirmek
umgekehrt {adj} değiştirmek
umgestalten {v} [getstaltete um, hat umgestaltet] değiştirmek
umrüsten {v} [rüstete um, hat umrüstet] değiştirmek
umschalten {v} [Strom, Gang: schaltete um, hat umgeschaltet] değiştirmek
umsetzen {v} [setzte um, hat umgesetzt] değiştirmek
umstellen {v} [ändern: umstellete, hat umstellt] değiştirmek
umtauschen {v} değiştirmek
umwandeln {v} [wandelte um, hat umgewandelt] değiştirmek
umändern {v} değiştirmek
varieren {v} değiştirmek
variieren {v} [variierte, hat variiert] değiştirmek
verstellen {v} [verstellte, hat verstellt] değiştirmek
vertauschen {v} [vertauschte, hat vertauscht] değiştirmek
verwandeln {v} [verwandelte, hat verwandelt] değiştirmek
verändern {v} [veränderte, hat verändert] değiştirmek
wandeln {v} [wandelte, hat gewandelt] değiştirmek
wechseln {v} [wechselte, hat gewechselt] değiştirmek
wenden {v} değiştirmek

31 indirekte Treffer gefunden für: değiştirmek

Deutsch Türkisch
es war nicht zu ändern değiştirmek mümkün değildi
etwas in Tausch nehmen {v} değiştirmek için bir şey almak
Kleidung zum Wechseln {v} değiştirmek için elbise
zu verändern değiştirmek üzere
zum Tausch değiştirmek için
abbeugen {v} [beugte ab, hat abgebeugt] yönünü değiştirmek
abfendern {v} [federte ab, hat abgefedert] yönünü değiştirmek
ableiten {v} [leitete ab, hat abgeleitet] yolunu değiştirmek
ablenken {v} [lenkte ab, hat abgelenkt] yönünü değiştirmek
ablenken {v} [vom Thema: lenkte ab, hat abgelenkt] konuyu değiştirmek
ablösen {v} [Wachdienst: löste ab, hat abgelöst] nöbet değiştirmek
ablösen {v} [Wache: löste ab, hat abgelöst] nöbet değiştirmek
abrupt verändern {v} aniden değiştirmek
abwechseln zwischen {v} …arasında değiştirmek
alles auf den Kopf stellen {v} ortalığı alt üst etmek değiştirmek
alles ersetzen hepsini değiştirmek
anderen Sinnes werden {v} fikrini degiştirmek
Arbeitsplatz wechseln çalışma yerini değiştirmek
Arbeitszeit verlagern çalışma zamanını değiştirmek
auf etwas anderes umsteigen {v} işini değiştirmek
aus den Angeln heben [Verkehr] bir şeyi kökünden değiştirmek
aus den Angeln heben [Verkehr] temelinden değiştirmek
ausfolgen {v} [bes. österr.: übergeben] el değiştirmek
auslagern {v} malın muhafaza edildiği yeri değiştirmek
auslagern {v} yer değiştirmek
auslagern {v} yerini değiştirmek
auspflanzen {v} [pflanzte aus, hat ausgepflanzt] yerini değiştirmek
ausquartieren {v} [Militär] konaklama yerini değiştirmek
austauschen gegen {v} …e karşı değiştirmek
Batterie auswechseln {sub} {f} bataryayı değiştirmek
beschädigte Schienen auswechseln {v} hasarlı rayı değiştirmek
0.003s