21 direkte Treffer gefunden für: aracı


77 indirekte Treffer gefunden für: aracı

Deutsch Türkisch
Aktienbesitz durch Strohmänner {sub} {m} aracılar vasıtasıyle hisse senetlerine sahip olma
als Brücke dienen aracılık etmek
als Mittelsmann tätig sein {v} aracı olarak çalışmak
als Vemittler fungieren aracı sıfatıyla görev yapmak
als Vermittler dienen aracı olarak görev yapmak
als Vermittler fungieren aracı olarak hareket etmek
an Hand von aracılığıyla
anhand von aracılığıyla
die Assekuration {sub} {f} aracılık
assekurieren {v} aracılık etmek
das Asservatenkonto {sub} {n} aracı hesap
auf den Zwischenhändler verzichten {v} aracı tüccardan vazgeçmek
Aufkäufer als Zwischenhändler {sub} {m} aracı olarak satın alan
ausparken {v} aracı park yerinden çıkarmak
der Beziehungskauf {sub} {m} aracısız olarak üreticiden satın alma
bildlich {adj} aracılığıyla
das Clearingkonto {sub} {n} aracı hesap
das Delkredere {sub} {n} aracı borçlanımı
das Delkredere {sub} {n} aracının kefil olması
die Delkrederehaftung {sub} {f} aracının kredi yükümlülüğü
des Vermittlers aracının
die Vermittlung führen {v} aracılık yapmak
direkt {adj} aracısız
direkt {adv} aracısız
direkt verkaufen aracısız satmak
der Direktabsatz {sub} {m} aracısız pazarlama
der Direktabsatz {sub} {m} aracısız satış
der Direktbefehl {sub} {m} aracısız komut
der Direktbezug {sub} {m} aracısız alım
Direkte Steuer {sub} {f} [Wirtschaft] aracısız vergi
Direkte Steuer {sub} {f} aracısız vergi
direkte Suche {sub} {f} aracısız arama
direkte Werbung {sub} {f} aracısız reklam
direkte Übermittlung {sub} {f} aracısız bildirim
der Direkteingang {sub} {m} aracısız giriş
der Direkteinkauf {sub} {m} aracısız satın alma
der Direkter {sub} {m} aracısız olan
direkter Absatz {sub} {m} aracısız pazarlama
direkter Einkauf {sub} {m} aracısız satın alma
direkter Export {sub} {m} aracısız ihracat
direkter Import {sub} {m} aracısız ithalat
direkter Kauf {sub} {m} aracısız satın alma
direkter Verkauf {sub} {m} aracısız satış
direkter Vertrieb {sub} {m} aracısız pazarlama
direktes Leasing {sub} {n} aracısız kiralama
direktes Marketing {sub} {n} aracısız pazarlama
der Direktexport {sub} {m} aracısız ihracat
der Direkthandel {sub} {m} aracısız ticaret
der Direktkauf {sub} {m} aracısız satın alma
der Direktkredit {sub} {m} aracısız kredi
die Direktlieferung {sub} {f} aracısız teslim
der Abladeförderer {sub} {m} tahliye aracı
das Ablenkmittel {sub} {n} saptırma aracı
der Abschleppwagen {sub} {m} çekme servis aracı
das Absetzfahrzeug {sub} {n} yerleştirme aracı
der Absetzkipper {sub} {m} çok kovalı nakil aracı
das Absperrmittel {sub} {n} kaüatma aracı
das Abtreibungsmittel {sub} {n} aldırma aracı
der Ackerwagen {sub} {m} tarım aracı
akustisches Lehrmittel işitsel öğretim aracı
akustisches Lehrmittel {sub} {n} akustik işitme aracı
das Alarmmittel {sub} {n} alarm aracı
der Allergenvermittler {sub} {m} allerjen aracı
die Ambulanz {sub} {f} ayakta tedavi aracı
der Ambulanzwagen {sub} {m} ambülans aracı
das Anlagemittel {sub} {n} yatırım aracı
audiovisuelles Lehrmittel {sub} {n} görsel işitsel eğitim aracı
das Aufklärungsfahrzeug {sub} {n} keşif aracı
der Aufklärungskampfwagen {sub} {m} keşif savaş aracı
das Aufsichtsmittel {sub} {n} denetim aracı
das Aufzeichnungsmittel {sub} {n} kayıt aracı
das Ausdrucksmittel {sub} {n} ifade aracı
die Ausgabeeinrichtung {sub} {f} [Bilgisayar] çıkış aracı
das Beförderungsmittel {sub} {n} nakil aracı
das Behälterbeförderungsfahrzeug {sub} {n} konteyner transport aracı
das Bekämpfungsmittel {sub} {n} mücadele aracı
das Betriebsmittel {sub} {n} işletim aracı
0.005s