7 direkte Treffer gefunden für: Vermittler


36 indirekte Treffer gefunden für: Vermittler

Deutsch Türkisch
Vermittler sein {v} aracı olmak
die Vermittlerfirma {sub} {f} aracı firma
die Vermittlergebühr {sub} {f} aracılık harcı
die Vermittlerin {sub} {f} [Mittelsperson] aracı
die Vermittlerin {sub} {f} [weiblich] komisyoncu
die Vermittlerin {sub} {f} [weiblich] simsar
die Vermittlerin {sub} {f} [zwischen Gegnern] arabulucu
die Vermittlerinnen {sub} {pl} [weiblich] aracılar
die Vermittlerrolle {sub} {f} arabuluculuk rolü
die Vermittlertätigkeit {sub} {f} arabuluculuk işi
der Abschlussvermittler {sub} {m} banka veya sigorta aracısı
der Allergenvermittler {sub} {m} allerjen aracı
der Arbeitsvermittler {sub} {m} bulan
der Darlehensvermittler {sub} {m} kredi aracısı
der Dienstbotenvermittler {sub} {m} hizmetçi simsarı
der Drogenvermittler {sub} {m} uyuşturucu komisyoncusu
der Ehevermittler {sub} {m} arabulucu
der Ehevermittler {sub} {m} evlendirme bürosu işleten kimse
der Ehevermittler {sub} {m} evlenme tellalı
der Ehevermittler {sub} {m} çöpçatan
ehrlicher Vermittler {sub} {m} dürüst aracı
die Exportvermittler {sub} {f} ihracat aracısı
der Finanzierungsvermittler {sub} {m} finansman komisyoncusu
der Finanzvermittler {sub} {m} finans komisyoncusu
der Friedensvermittler {sub} {m} arabulucu
Geld- und Kapitalvermittler {sub} {m} finansal aracı
der Geldvermittler {sub} {m} para bulan aracı
der Haftvermittler {sub} {m} yapışma yeteneğini artırıcı maddeler
der Hauptvermittler {sub} {m} esas aracı
der Heiratsvermittler {sub} {m} arabulucu
der Heiratsvermittler {sub} {m} evlenmelerde aracılık eden
der Heiratsvermittler {sub} {m} çöpçatan
die Informationsvermittler {sub} {pl} bilgi aracısı
der Kapitalvermittler {sub} {m} sermaye komisyoncusu
der Kautionsvermittler {sub} {m} kefalet aracısı
der Kreditvermittler {sub} {m} kredi veren aracı
0.002s