Keine direkten Treffer gefunden für: seli

Deutsch Türkisch

74 indirekte Treffer gefunden für: seli

Deutsch Türkisch
benigne [gutartig] selim
fortschwemmen {v} selin alıp götürmesi
gutartig {adj} [Geschwulst] selim
gutartig {adj} [Medizinisch] selim
harmlos {adj} selim
sanftmütig {adj} selim
schmiegsam {adj} selim
selig {adj} [glücklich] bahtiyar
selig {adj} [glücklich] berhudar
selig {adj} [glücklich] mesut
selig {adj} [glücklich] mutlu
selig {adj} [verstorben] merhum
selig {adj} [verstorben] rahmetli
selig {adj} [verstorben] ölmüş
selig {adj} kafası kıyak
selig {adj} katolik kilisesinde aziz ilan edilmiş
selig {adj} ongun
selig {adj} sevinçli
selig [beschwipst] sarhoş
selig [überglücklich] çok mutlu
selig gesprochen katolik kilisesinde aziz ilan edilen
selig sein {v} kafayı bulmuş olmak
selig sein {v} neşeli olmak
selig sein {v} sarhoş olmak
selig sein {v} sevinçli olmak
Selig sind die Unwissenden bilmeyenler berhudardır
Selig sind die, die reinen Herzens sind temiz kalpliler mutludur
selig sprechen {v} katolik kilisesinde aziz ilan etmek
die Seligkeit {sub} {f} mutluluğun en üst derecesi
die Seligkeit {sub} {f} saadeti uzma
die Seligkeit {sub} {f} sonsuz mutluluk
die Seligkeit {sub} {f} uhrevi mutluluk
die Seligkeit {sub} {f} öteki dünya mutluluğu
die Seligkeit {sub} {f} üsmut
seligmachend {adj} mutlu eden
seligmachend {adj} bahtiyar eden
seligmachend {adj} berhudar eden
seligmachend {adj} mesut eden
seligpreisen {v} [Beispiel: wir können uns seligpreisen, noch immer so erfolgreich zu sein] mesutluğunu övmek
die Seligpreisungen {sub} {pl} bahtiyarlığı ile övünme
das Seligsprechen {sub} {n} aziz ilan etme
seligsprechend {adj} katolik kilisesinde aziz ilan eden
seligsprechende aziz ilan eden
die Seligsprechung {sub} {f} aziz ilan edilme
die Seligsprechung {sub} {f} aziz ilan etme
die Seligsprechungen {sub} {pl} aziz ilan edilmeler
die Seligsprechungen {sub} {pl} aziz ilan etmeler
wachsweich {adj} selim
achteckig {adj} sekiz köşeli
achtkant {adj} sekiz köşeli
die Ackerparzelle {sub} {f} tarla parseli
aluminium-kaschiert {adj} alüminyum folyo döşeli
anakreontisch {adj} neşeli
angeregt neşeli
angstvoll {adj} endişeli
angstvoller {adj} daha endişeli
angstvollste {adj} en endişeli
angular {adj} köşeli
animiert {adj} neşeli
argwöhnisch {adj} vesveseli
aufgedreht {adj} {ugs.} neşeli
aufgeknöpft {adj} neşeli
aufgekratzt {adj} {ugs.} neşeli
aufgelegt {adj} neşeli
aufgeräumt [heiter] neşeli
aufgeweckt {adj} neşeli
aufklappbar {adj} menteşeli
ausgelassen {adj} çok neşeli
die Ausvierung {sub} {f} dört köşeli
ängstlich {adj} endişeli
bange {adj} [bang] endişeli
beleibt {adj} cüsseli
belustigend {adj} neşeli
belustigt {adj} neşeli
0.003s