8 direkte Treffer gefunden für: şişe


77 indirekte Treffer gefunden für: şişe

Deutsch Türkisch
das Abfülldatum {sub} {n} şişeleme tarihi
Abfüllen in Flaschen {v} şişelere doldurma
abfüllen in Flaschen {v} şişelere doldurmak
die Abfüllmaschine {sub} {f} şişeleme makinesi
die Abfüllung {sub} {f} şiselere doldurma
Abtropfständer für Flaschen {sub} {m} şişeler için damlama rafları
der Altglascontainer {sub} {m} şişe konteynırı
der Altglascontainer {sub} {m} şişe kumbarası
Apfelwein in Flaschen {sub} {m} şişe iinde elma şarabı
Arzneiware in Flasche {sub} {f} şişe içinde ilaç
auf Boden kommen şişeyi devirmek
Auf der Flasche steht "B" şişede "B yazıyor
auf Flaschen gezogener Wein {sub} {m} şişelere doldurulmuş şarap
auf Flaschen ziehen şişelere çekmek
aufblasbar {adj} şişer
aufblähend {adj} şişen
aufgequollen {adj} şişerek büyümüş
aufgespießt {adj} şişe geçirilmiş
aufspießen {v} [spießte auf, hat aufgespießt] şişe geçirmek
aufziehen {v} [Kork] şişe mantarını çekip çıkarmak
aus der Flasche ernähren {v} şişeyle beslenmek
das Ballonkaugummi {sub} {n} şişen ciklet
Bier in Flaschen und Fässern {sub} {n} şişelerde ve fıçılarda bira
die Blaswerkzeuge {sub} {pl} şişe üfleme takımları
blähend {adj} şişen
blähende Kohle {sub} {f} şişen kömür
die Flasche kurz vorm Servieren öffnen {v} şişeyi servis yapmadan önce açmak
eine Flasche schütteln {v} şişeyi sallamak
eine Flasche verkorken {v} şişeyi mantarlamak
eine Flasche wieder auffüllen {v} şişeyi tekrar doldurmak
entkorken {v} şişenin mantarını çıkarmak
Flasche Bier şişe bira
Flasche kaltes Bier {sub} {f} şişe soğuk bira
Flasche Likör {sub} {f} şişe likör
Flasche Milch {sub} {f} şişe süt
Flasche Mineralwasser {sub} {f} şişe maden suyu
Flasche Parfüm {sub} {f} şişe parfüm
Flasche Sekt {sub} {f} şişe şampanya
Flasche verkorken {v} şişeyi mantarlamak
Flasche Wasser {sub} {f} şişe su
Flasche Wein {sub} {m} şişe şarap
die Flaschen {sub} {pl} şişeler
die Flaschenabfüllanlage {sub} {f} şişe doldurma tesisi
der Flaschenabfüller {sub} {m} şişe doldurucu
die Flaschenabfüllerin {sub} {f} [weiblich] şişe doldurucu bayan
die Flaschenabfüllinie {sub} {f} şişe doldurma hattı
die Flaschenabfüllung {sub} {f} şişe doldurma
die Flaschenablage {sub} {f} şişe koyma yeri
der Flaschenaufkäufer {sub} {m} şişeci
der Flaschenausgießer {sub} {m} şişe boşaltıca
der Flaschenausgießer {sub} {m} şişe boşaltıcağı
die Abfallflasche {sub} {f} çöp şişe
Anderthalbliterflasche bir buçuk litrelik şişe
angebrochene Flasche {sub} {f} kapağı açılmış şişe
die Arglist {sub} {f} desise
der Ballon {sub} {m} yuvarlak şişe
die Bettflasche {sub} {f} yatağı ısıtmak için içine sıcak su konan şişe
der Bettwärmer {sub} {m} yatağı ısıtmak için için sıcak su konan şise
die Bleiflasche {sub} {f} kurşun şişe
die Braunglasflasche {sub} {f} kahverengi cam şişe
das Destillierglas {sub} {n} imbik şişe
die Dosenflasche {sub} {f} kutu şişe
die Dreiviertelliterflasche {sub} {f} üç çeyrek şişe
die Druckflasche {sub} {f} basınçlı şişe
eine halbe Flasche yarım bir şişe
die Einwegflasche {sub} {f} bir kere kullanılıp atılan şişe
die Einwegflasche {sub} {f} depozitosuz şişe
die Enghalsflasche {sub} {f} dar ağızlı şişe
die Fiole {sub} {f} [aus dem Französischen] küçük şişe
Flasche mit breitem Hals {sub} {f} geniş ağızlı şişe
Flasche mit Schraubdeckel {sub} {f} Vida kapaklı şişe
flaschenweise {adj} şişe şişe
das Fläschchen {sub} {n} küçük şişe
die Fläschchen {sub} {pl} küçük şişe
das Flüssigkeitniveauglas {sub} {n} sıvı seviyesi göstergeli cam şişe
geblasenes Glas {sub} {n} üfleme cam şişe
die Glasflasche {sub} {f} cam şişe
0.006s