6 direkte Treffer gefunden für: üçüncü


63 indirekte Treffer gefunden für: üçüncü

Deutsch Türkisch
Abkommen mit dritten Ländern {sub} {n} üçüncü ülkelerle anlaşma
Abtreibung durch Drittpersonen {sub} {f} üçüncü bir kişinin çocuk düşürtmesi
Aktionen zur Stützung von Währungen dritter Länder {sub} {pl} üçüncü dünya ülkelerinin para birimlerini destekleme faaliyetleri
aktive Lohnveredelung üçüncü kişiler için ücretlerin ıslahı
als Dritter ankommen {v} üçüncü olarak hedefe ulaşmak
an einen Dritten üçüncü bir kişiye
Anspruch Dritter {sub} {m} üçüncü bir şahısın hakkı
Auslieferung an Dritte üçüncü bitr kişiye gönderme
Ausschuss "Zertifizierung der Drittländererzeugnisse" {sub} {m} üçüncü bir ülkenin diplomasını belgeleme kurulu
beim dritten Anlauf gelingts üçüncü denemede başarılır
Computer der dritten Generation {sub} {m} üçüncü nesil bilgisayar
cubisch {adj} üçüncü kuvvet
den dritten Platz belegen üçüncü olmak
der dritte Mann {sub} {m} üçüncü adam
der dritte Weg {sub} {m} üçüncü yol
des dritten Grades üçüncü dereceden
die Dritte Welt Üçüncü Dünya
der Dreier {sub} {m} [Golf] üçüncü seri Golf arabası
die Dreijahresfeier {sub} {f} üçüncü yıl kutlaması
der Dritt-Schuldner {sub} {m} üçüncü borçlu
die Drittausfertigung {sub} {f} üçüncü nüsha
der Drittausländer {sub} {m} üçüncü ülke yabancısi
die Drittbegünstigte {sub} {f} üçüncü en ucuz olan
der Drittbegünstigter {sub} {m} üçüncü en ucuz olan
der Drittbegünstigter {sub} {m} üçüncü lehtar
dritte {adj} üçüncü olarak
die Dritte {sub} {f} üçüncü kişi
der Dritte {sub} {m} üçüncü kişi
die Dritte {sub} {pl} üçüncüler
dritte Ausfertigung {sub} {f} üçüncü düzenleme
dritte Ausfertigung {sub} {f} üçüncü nüsha
dritte bürste {sub} {f} üçüncü fırça
Dritte Generation {sub} {f} üçüncü kuşak
dritte Klasse {sub} {f} [in der Schule] üçüncü sınıf
dritte Klasse {sub} {f} üçüncü mevki
dritte Person üçüncü kişi
dritte Person Plural [Grammatik] üçüncü çoğul şahıs
dritte Person Singular [Grammatik] üçüncü tekil şahıs
dritte Position {sub} {f} üçüncü pozisyon
dritte Reinigungsstufe {sub} {f} [Abwasserbehandlung] üçüncü temizleme safhası
dritte Saturation {sub} {f} üçüncü satürasyon
dritte Schiene {sub} {f} üçüncü ray
dritte Sorte {sub} {f} üçüncü çeşit
dritte Stelle {sub} {f} üçüncülük
dritte Stufe {sub} {f} üçüncü basamak
dritte Wahl {sub} {f} [Ware] üçüncü sınıf
dritte Wahl {sub} {f} [wählen] üçüncü seçim
Dritte Welt {sub} {f} üçüncü dünya
dritte Welt {sub} {f} üçüncü dünya
Dritte Welt Länder {sub} {pl} [Politik] Üçüncü Dünya Ülkeleri
die dritte-welt-bewegung {sub} {f} Üçüncü Dünya ülkesi hareketi
dreiundzwanzigste yimi üçüncü
das Dreizehnt {sub} {n} onüçüncü
dreizehnte {adj} onüçüncü
dreizehnter onüçüncü
drittbest {adv} en iyi üçüncü
drittbeste {adv} en iyi üçüncü
drittletzt {adv} sondan üçüncü
das Drittletztes {sub} {n} sondan üçüncü
drittlinks {adv} soldan üçüncü
drittrechts {adv} sağdan üçüncü
vorvorletzt {adj} sondan üçüncü
vorvorletzte {adj} sondan üçüncü
0.003s