9 direkte Treffer gefunden für: ön


77 indirekte Treffer gefunden für: ön

Deutsch Türkisch
abbauen {v} [Vorurteile] önyargıları bırakmak
abblocken {v} [gegenerischen Angriff: blockte ab, hat abgeblockt] önlemek
Abgabe der Vorausanmeldung {sub} {f} önceden kayıt vergisi
abgewendet önü alınmış
abgewendet önüne geçilmiş
die Abkehr {sub} {f} önceki fikirlerini terk etme
Ablauf der Frist {sub} {m} önelin bitmesi
abnicken {v} [nickte ab, hat abgenickt] onaylamak
Abruf zur vorzeitigen Zahlung {sub} {m} önceden ödemeye davet
die Abschlusswende {sub} {f} ön diyagram
absonderungsberechtigter Gläubiger öncelik hakkı olan alacaklı
absprechen, vorher- {v} önceden söz kesmek-
abwehren {v} [Feind] önlemek
abwehrend {adj} önleyen
abwehrender Brandschutz {sub} {m} önleyici yangın tedbirleri
abwendbar {adj} önlenebilir
abwendbar {adj} önü alınabilir
abwendbar {adj} önüne geçilebilir
die Abwendung {sub} {f} önüne geçme
Abwendungs- önleme
Abwurftrichter mit Vorsieb {sub} {m} ön elekli boşaltma hunisi
Achsbewegung vor {sub} {f} öne dingil hareketi
Achse vorwärts {sub} {f} öne doğru dingil
Achslasten vorn {sub} {pl} [Kran] ön dingil yükleri
achten {v} [achtete, hat geachtet] önem vermek
Achtzehn [Nummer] on sekiz
Achtzehnt onsekizinci
Achtzehnte onsekizinci
das Achtzehntel {sub} {n} onda sekiz
achtzehntes onsekizinci
die Affirmation {sub} {f} onaylama
Affirmations onaylama
affirmieren {v} [affimierte, hat affimiert] onaylamak
das Affix {sub} {n} önek
die Affixe {sub} {pl} ön ve son ekler
ahnen {v} [ahnte, hat geahnt] önceden hissetmek
ahnen {v} [ahnte, hat geahnt] önceden kestirmek
ahnt voraus önceden seziyor
ahnt voraus önceden tahmin ediyor
ahnte önceden hissetmişti
ahnte voraus önceden sezmişti
ahnte voraus önceden tahmin etmişti
die Ahnung {sub} {f} önceden seziş
die Ahnung {sub} {f} önsezi
die Ahnungen {sub} {pl} önseziler
ahnungsvoll ön sezişli
ahnungsvoll önceden sezen
ahnungsvoll öngörüşlü
die Akklamation {sub} {f} onay
die Akontierung {sub} {f} ön ödemeleri hesaplama
das Akonto {sub} {n} ön odeme
die Rollaktion {sub} {f} dönme aksiyonu
Aargau İsviçre`nin kuzeyinde bir Kanton
Aaron İngilizcede erkek ismi
ab dem ersten Tag in der Position ilk günden itibaren pozisyonunda
der Abaddon {sub} {m} [biblische Figur] incilde bir şekil
die Abalienation {sub} {f} dışlama
die Abalienation {sub} {f} yabancılaştırma
der Abandon {sub} {m} [Jura] terk etme
der Abandon {sub} {m} bırakma
die Abart {sub} {f} varyasyon
die Abartikulation {sub} {f} düzensiz fikir yürütme
der Abaton {sub} {m} Ortodoks kilisesi
Abbau der Inflation {sub} {m} enflasyonu düşürme
die Abbauintoxikation {sub} {f} ayrışma intoksikasyonu
die Abbaukonzentration {sub} {f} çıkarma konsantrasyonu
Abbild einer Person {sub} {n} kişinin resmi
die Abbildung {sub} {f} illüstrasyon
die Abbindeexpansion {sub} {f} donarak genleşme
die Abbindekontraktion {sub} {f} sertleşme büzülmesi
die Abbindekontraktion {sub} {f} sertleşme kasılması
Abbinden von Beton {sub} {n} betonun sertleşmesi
die Abblasestation {sub} {f} boşaltma istasyonu
der Abbrechen-Button {sub} {m} bilgisayarda yarıda kesme işlevi grafik öge
die Abbreviation {sub} {f} kısaltma
abbringen von {v} ...dan uzaklaştırmak
abbringen von {v} vazgeçirmek
0.004s